Home         บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด www.prospec.co.th Thai English
Home ภาพข่าวกิจกรรม
เรื่องการประเมินราคาอพาร์ทเม้นท์
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ทางบริษัท โปรสเปคฯ ได้จัดการสัมนาเรื่อง การประเมินวิธีรายได้สำหรับทรัพย์สินประเภทอพาร์ทเม้นท์ โดยผู้ที่เข้าร่วมการสัมนาครั้งนี้จะเป็นกลุ่มผู้ประเมินหลัก ผู้ตรวจรายงาน หัวหน้างานประเมิน และตัวแทนพนักงานประเมินราคา การสัมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าหลายสถาบัน และการจัดการบริหารทรัพย์สินที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำหน้าที่ในการประเมินราคา การตรวจรายงาน และการลงนามในฐานะผู้ประเมินหลักให้เป็นไปในทางเดียวกัน


UPDATE : 24/08/2017


ติดต่อฝ่ายการตลาด โทรมือถือ :089-230-1694 โทรศัพท์ : 0-2559-0678 โทรสาร : 0-2559-0571 Email : prospec@prospec.co.th
573/144-145 สี่แยกศรีวรา ถนนประชาอุทิศ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทรมือถือ 089-230-1694 โทร. 0-2559-0678 โทรสาร. 0-2559-0679 อีเมลล์ prospec@prospec.co.th