หลักสูตร PA201 ประเมินราคาทรัพย์สินภาคสนาม                                    >>>>>>>สนใจดูหลักสูตรอื่น

 

            หลักสูตรประเมินราคาต่อยอดจาก PA101 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานหน้างาน รู้จริงทำจริง เรียนเพื่อทำเป็น นำไปปฏิบัติเองได้ จนถึงระดับเจาะลึกเพื่อเข้าสู่อาชีพเป็นผู้ประเมินราคาอย่างแท้จริง  เรียนรู้และฝึกทักษะเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องทรัพย์สินกับที่ตั้งเอกสารสิทธิ์  ลดความเสี่ยงผิดแปลง ผิดหลัง อาคารคร่อมรุกล้ำ สารพรรณปัญหาที่ผู้อยู่ในอาชีพอสังหาเจอกันมานักต่อนัก แก้ปัญหา ได้อย่างมั่นใจ ถ้าเดินตามสูตรของโปรสเปค เรียนรู้วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เหมาะสมกับประเภททรัพย์สินสามารถทำรายการวิเคราะห์หามูลค่าออกมาได้ สำหรับPA201 เราได้ออกแบบหลักสูตรเป็น 5 โมดูล

         โมดูลที่ 1 “ประเมินราคาวิธีเปรียบเทียบตลาด” ภาคสนามทาวน์เฮาส์ เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบทรัพย์สิน การทำต้นร่างหน้างาน การหาข้อมูลตลาด และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด

         โมดูลที่ 2“ประเมินราคาวิธีคำนวณต้นทุน” ภาคสนามบ้านเดี่ยว เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบทรัพย์สิน การทำต้นร่างหน้างาน การหาข้อมูลตลาด การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทางราชการ และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด

         โมดูลที่ 3 “ประเมินราคาห้องชุด” ภาคสนามห้องชุดในคอนโด เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบห้องชุด ทรัพย์ส่วนกลาง การตรวจสอบตำแหน่งห้องชุด การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทางราชการ และการสรุปราคาห้องชุดโดย

วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีคำนวณรายได้

         โมดูลที่ 4 “ประเมินราคาที่ดินเปล่าวิธีเปรียบเทียบตลาด” ภาคสนามที่ดินเปล่า เรียนรู้การตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งที่ดิน ทำต้นร่างหน้างาน การตรวจสอบข้อกฎหมายผังเมือง การหาข้อมูลตลาด และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด

         โมดูลที่ 5 “ประเมินราคาที่ดินเปล่าโดยวิธี Residual” เรียนรู้การประเมินโดยวิธีมูลค่าคงเหลือสำหรับที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อขายเพื่อเช่า ศึกษารูปแบบอาคารที่จะสร้างได้ตามข้อบังคับกฎหมายที่ผู้ประเมินควรทราบ ศึกษาโครงสร้างตลาดฝั่ง Supply ศึกษาโมเดลการพัฒนาโครงการแล้วจึงสรุปราคาที่ดินเป็นมูลค่าคงเหลือที่เหมาะสม

 

ค่าหลักสูตร สำหรับผู้สนใจที่ต้องการทำประเมินเองได้ ค่าอบรม จำนวน 17,500 บาท จำนวน 5 โมดูล

 

(โมดูลละ   3,500 บาท)

 

          หลักสูตรนี้ออกแบบให้เหมาะสมกับ ผู้ที่อยากเป็นตัวแทนนายหน้า ตัวแทนนายหน้ามือใหม่ ตัวแทนนายหน้าที่หมดความหวังแล้วลองมาเริ่มต้นจากการศึกษางานประเมินอีกครั้งแล้วจะพบเส้นทางเรืองรอง ผู้ที่ต้องการเป็นนักลงทุนอสังหา และผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพประเมิน

ติดต่อสำรองที่นั่งที่ 089-230-1694, 081-107-4455 Line ID : prospec9

>>>>>>>สนใจดูหลักสูตรอื่น