Welcome to Prospec Appraisal

เรา คือบริษัทประเมิน, มีทีมงานประเมินที่มีคุณภาพ, มีลูกค้าเลือกใช้บริการมากที่สุด

บริษัทประเมินอิสระ

     ให้บริการด้านประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ในบัญชีรายชื่อของทุกธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานการพัฒนาวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง เพื่อการยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพประเมินราคานี้ ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังยังผู้ประเมินราคาทุกคน

          "บริษัทจะยึดมั่นจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพประเมินราคา ให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้องด้วยค่าบริการที่ยุติธรรม" 

     เราเป็นบริษัทประเมินราคาที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการจากหลายสถาบันการเงินในด้านของคุณภาพรายงาน การตรงต่อเวลาและความโปร่งใส" บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ประเมินราคาที่ดิน ให้บริการแก่ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณามูลค่าทรัพย์สินอย่างหลากหลายปี 2541 บริษัทฯได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(กลต.) โดยสามารถให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินและคำปรึกษาด้านอสังหา ริมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะและวัตถุประสงค์ต่างๆ แก่บริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ครอบคลุมทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานหลักตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาภูมิภาค 12 จังหวัด สามารถให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินได้ทั่วประเทศ

    บริษัทฯมีประสบการณ์ด้านการบริการประเมินราคาทรัพย์สินมายาวนานกว่า 25 ปี ประเมินราคาทรัพย์สินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300,000 รายการ ครอบคลุมทรัพย์สินทุกประเภท ได้แก่ การประเมินราคาที่ดิน,ประเมินราคาโรงแรม,ประเมินราคารีสอร์ท,ประเมินราคาโรงพยาบาล, ประเมินราคาโรงงาน, ประเมินราคาสนามกอล์ฟ, ประเมินราคาโครงการจัดสรรที่ดิน-อาคาร, ประเมินราคาอาคารสำนักงาน,ประเมินราคาคอนโดมิเนียม,ประเมินราคาอพาร์ทเม้นท์,ประเมินราคาท่าเรือ,ประเมินราคาที่อยู่อาศัยทั่วไปทุกรูปแบบ ตลอดจนประเมินราคาเครื่องจักรทุกประเภทและประเมินราคาทรัพย์สินอื่นๆเช่น ไซโล, เรือด่วน, เรือเดินทะเล,รถและยานพาหนะ นอกจากนี้คือความชำนาญในการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่มีตัวตน เช่น ประเมินราคาลิขสิทธิ์ ประเมินราคาแบรนด์เนมสินค้า ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า และประเมินราคาสิทธิการเช่า หรือสัญญาเช่า จึงมั่นใจได้ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นที่เชื่อถือแก่ลูกค้าทั่วไป 

ความมั่นใจที่ลูกค้าต้องเลือกใช้บริการ

- จุดเด่นของการประเมินราคาทรัพย์สินในเขตภูมิภาค คือการมีสาขาประจำในท้องถิ่นทำให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ของข้อมูลท้องถิ่นทุกด้าน อีกทั้งความสะดวกรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงกับสำนักงานใหญ่ด้วยระบบออนไลน์สาขา

- บริษัทฯ มีศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาชีพภาคปฎิบัติ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้กับพนักงานองค์กร ตลอดจนบุคคลภายนอกผู้สนใจการประเมินราคาทรัพย์สิน นำไปประกอบอาชีพเป็นนักลงทุนอสังหา ซื้อขายที่ดิน เป็นตัวแทนนายหน้าอสังหา

- มีศูนย์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรเอง ที่จัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลในระบบแผนที่ GIS รวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้สำหรับการประมวลผล 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือพยากรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งใช้ระยะเวลาพัฒนาและจัดเก็บมาเป็นเวลานาน

ขอบเขตบริการทางอาชีพ

1. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน
2. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์เพื่อตั้งสำรองหนี้
3. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะของบริษัทมหาชน
4. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของกรมการประกันภัย
5. ประเมินราคาทรัพย์สินกองทุนสำรองขั้นที่ 2 ให้กับสถาบันการเงิน
6. ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
7. ประเมินราคาเพื่อการบันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
8. ประเมินราคาหุ้นหรือประเมินราคากิจการเพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน
9. ประเมินราคาทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เป็นผู้รับรองหลักประกัน
10. บริการข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
ติดต่อเรา

ท่านสามารถส่งข้อความถึงเราพร้อมแนบเอกสาร เราจะติดต่อกลับหาท่านทันที ทางเบอร์ติดต่อหรืออีเมล์ที่ให้ไว้นี้

573/144-145 สี่แยกศรีวรา ถนนประชาอุทิศ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ,10310

prospec@prospec.co.th

0892301694-025590678

ข้อความของคุณถูกส่งไปแล้ว. ขอบคุณค่ะ!
รูปภาพ