ข้อมูลกฎหมายทางด้านอสังหาในธุรกิจอสังหายังมีความต้องการข้อมูลเชิงลึกทางด้านกฎหมาย เพื่อการสืบค้นสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจไม่ผิดพลาด จากการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินมานาน โปรสเปคได้จัดการรวบรวมข้อมูลกฎหมายอสังหาไว้บนระบบแผนที่อย่างสมบูรณ์ เรียกใช้ได้ง่าย