จัดการภาษีอสังหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหามีมากมายหลายรายการ โดยเฉพาะผู้ที่มีทรัพย์สินจำนวนมากยากที่จะจัดการได้อย่างเป็นระบบ ให้เราช่วยจัดการวางระบบภาษีอสังหา เพื่อวางแผนจัดการกิจกรรมในช่วงการถือครองให้ท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ภาษีที่เกี่ยวข้องที่สำคัญมีดังนี้

· ภาษีการโอน ( Property Transaction Taxes)
· ภาษีมรดก ( Inheritance Taxes)
· ภาษีทรัพย์สิน ( Land and Building Taxes) เริ่มมีผล 1 มกราคม 2560
· ภาษีลาภลอย ( Land Windfall Taxes) อยู่ในระหว่างร่างกฎหมาย

ทำให้ราคาทรัพย์สินปรับเปลี่ยนตามได้

        


ยื่นความจำนงขอใช้บริการจัดการภาษีอสังหา  ลงทะเบียนใช้บริการ