ข่าวสารกิจกรรม

หน้าแรก    ข่าวสารกิจกรรม

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 53
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด จัดการประชุม “นวัตกรรมการประเมินราคาแบบ Model Inspect”
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทประเมินราคา ประเภท “Best SLA Achievement Award for Commercial Loan 2018”
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด จัดอบรมภายในเรื่องการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และป่าสงวน
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด จัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 52
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทประเมินราคา ประเภท “ Best service 2018 “ จากธนาคารกสิกรไทย
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด จัดทริปบินไกลไปกับโปรท่องเที่ยวประเทศจีน เมืองซีอาน & ลั่วหยาง
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของธนาคาร
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดกิจกรรม HAPPY TIME ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมการภายใน การสัมภาษณ์ลูกค้าระดับ VIP
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 51
อ่านทั้งหมด
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562
อ่านทั้งหมด

PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด