พื้นที่ให้บริการ

สำนักงานใหญ่

573/144-145 ทาวน์อินทาวน์ออฟฟิศเซ็นเตอร์ ถ.ประชาอุทิศ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Tel. 0-2559-0678
Fax 0-2559-0679
Email: prospec@prospec.co.th

เชียงใหม่

155 หมู่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
50140
Tel. 0-5324-0216
Fax 0-5324-0216 
Email: cmb@prospec.co.th

พิษณุโลก

834/155 ศูนย์การค้าอาเขตเซ็นเตอร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 
Tel. 0-5521-1243
Fax 0-5521-1324
Email: plb@prospec.co.th

ประจวบคีรีขันธ์

2/54 หมู่บ้านวันรวย ถ.สุขสมบูรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
Tel. 0-3260-2286
Fax 0-3260-2286
Email: @prospec.co.th

แพร่ (ศูนย์บริการลูกค้า)

170/114 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง แพร่ 54000
Tel. 0-5453-1220
Fax 0-5453-1220
Email: prb@prospec.co.th

เพชรบูรณ์ (ศูนย์บริการลูกค้า)

69/46 (ในบริเวณ บขส.) ถนน.กลางเมืองพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel. 0-5672-1980
Fax 0-5672-1980
Email: pbb@prospec.co.th

น่าน (ศูนย์บริการลูกค้า)

51 รอบเมืองทิศใต้ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Email: nac@prospec.co.th

ลำปาง (ศูนย์บริการลูกค้า)

59/9 ถนนลูกเสือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
Tel. 0-5422-2879
Fax 0-5422-2879
Email: lpb@prospec.co.th

อยุธยา (ศูนย์บริการลูกค้า)

70/15 ถ.ราเมศวร ตำบล หอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธา 13000
Tel. 0-3524-3242
Fax 0-3524-3242Email: ayb@prospec.co.th

นครศรีธรรมราช (ศูนย์บริการลูกค้า)

614 ถนน ราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
Tel. 0-7532-2331
Email: nsb@prospec.co.th

กำแพงเพชร (ศูนย์บริการลูกค้า)

128 ถนนทุ่งสวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000 
Tel. 0-5571-4806
Fax 0-5571-4099
Email: kpb@prospec.co.th

สระบุรี (ศูนย์บริการลูกค้า)

โครงการหมู่บ้านชวนชม คอนโดทาวน์ 573/50 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
Tel. 0-3667-0695
Fax 0-3667-0695
Email: srb@prospec.co.th

ราชบุรี

65/293 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
Tel. 0-3232-1934
Fax 0-3232-1934
Email: rbb@prospec.co.th