สมาชิกเว็บไซต์ : แบบฟอร์มประเมินราคาทรัพย์สิน

หน้าแรก    แบบฟอร์มประเมินราคาทรัพย์สิน


ขั้นตอนที่ 1 : เลือกแบบฟอร์มประเมินราคาทรัพย์สิน    แบบย่อ      
แบบละเอียด
การแบบฟอร์มประเมินทรัพย์แบบย่อ

ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดทรัพย์สิน


 
 
ที่ดินเปล่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
คอนโด ห้องชุด
เครื่องจักรขั้นตอนที่ 3 : บุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรรมสิทธิ์สมบูรณ์(ซื้อขายขาด)
ได้รับสิทธิการเช่ามา
ไม่ทราบ
ตรงตามชื่อก่อนหน้า
ชื่อบุคคลอื่น
ไม่ทราบ
ตรงตามชื่อเจ้าของ
ชื่อบุคคลอื่น
ตรงตามชื่อเจ้าของ
ตรงตามชื่อผู้ว่าจ้าง
เป็นบุคคลอื่น
ระบุตำแหน่งของผู้ที่จะเรียนถึงสำหรับนิติบุคคล
ตรงตามชื่อเจ้าของ
ตรงตามชื่อผู้ว่าจ้าง
ตรงตามชื่อลูกค้า
ตรงตามชื่อผู้รับใบเสร็จ
เป็นบุคคลอื่น
ขั้นตอนที่ 4 : วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้อ้างอิงภายในกิจการ
2. เพื่อใช้พิจารณาสินเชื่อ
3. เพื่อการบันทึกบัญชี
4. เพื่อใช้ในการซื้อขาย
5. เพื่อใช้เป็นพยานศาล
6. เพื่อวัดปริมาณเนื้องาน
7.เพื่อการอุทธรณ์เวณคืน
8.เพื่อการอุทธรณ์ภาษี
9. เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
10. เพื่อการประกันภัย
11. เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
12.เพื่อทราบมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน
13. อืนๆ

1. มารับด้วยตนเองที่สำนักงานโปรสเปค
ต้องรับโดยลูกค้าเองถ้าไม่ใช่ลูกค้าให้ทำหนังสือมอบอำนาจ

2. ส่งบายแฮนด์ไปที่สำนักงานของผู้ว่าจ้าง

3. ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
ขั้นตอนที่ 5 : เอกสารที่เกี่ยวข้อง


 


บทความอื่นๆ
เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
รางวัล/ผลงานประเมินดีเด่น
รางวัล/ผลงานประเมินดีเด่น
123456...
เพื่อการกำหนดทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์
เพื่อการกำหนดทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด