บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก

หน้าแรก    ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก

enlightened ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก

    วัตถุประสงค์ของการประเมินราคานี้ก็คล้ายกับ การประเมินราคาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สินเชื่อของสถาบันการเงิน  แต่การจำนองขายฝาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็น กิจกรรมระหว่าง บุคคลกับบุคคล ที่จะใช้ในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ซึ่งในประเทศไทยก็จะมี ช่องทางในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน แยกออกเป็น 2 รูปแบบ อย่างแรก คือ การจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง คือการนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน นำมาจดทะเบียนจำนองกับผู้ให้กู้ เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการ ฟ้องคดีทางศาล เรียกว่าบังคับจำนอง แล้วนำทรัพย์สินหลักประกัน เข้าสู่กระบวนการ ขายทอดตลาด โดยกรมบังคับคดี เมื่อขายทรัพย์สินได้เท่าไร ส่วนได้ก็จะนำชำระคืนให้กับเจ้าหนี้ ส่วนที่เหลือก็จะให้ลูกหนี้ได้รับไป แต่ถ้า ขายแล้วยังชำระหนี้ได้ไม่หมดลูกหนี้ก็ต้อง หาเงินมาชำระหนี้ที่เรียกว่าส่วนขาด นั้นคืนให้กับเจ้าหนี้ไป
   การจดทะเบียนแบบที่ 2 เรียกว่า ขายฝาก จะให้ความสะดวก แก่ทางฝั่งเจ้าหนี้มากกว่า เนื่องจากการขายฝากเปรียบเสมือน การ ขายกรรมสิทธิ์ขาดแต่ มีกำหนด Option ให้ ทางลูกหนี้ ไถ่ถอนคืน เช่น ขายฝากมีกำหนด 1 ปี ในวันที่จดทะเบียน ก็จะ ให้มีการชำระ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ กันไว้ล่วงหน้าเลย หากครบกำหนด 1 ปี ลูกหนี้ไม่มาไถ่ถอนคืนจากเจ้าหนี้กรรมสิทธิ์ ก็จะตกเป็นของ เจ้าหนี้โดยปริยาย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการบังคับทางศาล ดังนั้นฝ่ายเจ้าหนี้จึงชอบทางเลือกขายฝากนี้มากกว่า แต่ก็มีข้อเสีย ของการขายฝากคือต้นทุนในการให้กู้จะมีสูง ที่เห็นได้ชัดก็คือค่าโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งต้องจ่ายในวันจดทะเบียนที่กรมที่ดิน จ่ายแล้วจ่ายเลยไม่ได้คืนแม้จะมีการไถ่ถอนคืนตามกำหนด ซึ่งค่าโอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจดจำนอง (1%ของวงเงินกู้) ก็จะต่างกันมาก ซึ่งภาระค่าโอนก็จะตกอยู่กับผู้ขอกู้ ทำให้ ผู้กู้มีภาระเยอะ


สนใจ
ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก Click
บทความอื่นๆ
หนังสือรับรองราคาประเมินราชการ
ความต้องการทราบราคาประเมินราชการของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหลายวัตถุประสงค์การนำไปใช้ของเจ้าของที่...
ประเมินราคาความเชี่ยวชาญพิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรืออาจจะเป็นความชำนาญพิเศษของแรงงานหรือ Skill labour หรืออาจจะเป็นความรู้เฉพาะด...
เพื่อตั้งสำรองหนี้
NPL เป็นการ ประเมินราคา เพื่อตั้งสำรองหนี้ สำหรับ สถาบันการเงิน ซึ่งต้องพิจารณาดูจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแ...
ประเมินราคาค่าเช่าตลาด
ค่าเช่าตลาดของที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารที่ใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อนำไปใช้ในการทำสัญญาเช่า สามารถหาได้...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด