ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก

หน้าแรก    ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก

enlightened ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก

    วัตถุประสงค์ของการประเมินราคานี้ก็คล้ายกับ การประเมินราคาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สินเชื่อของสถาบันการเงิน  แต่การจำนองขายฝาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็น กิจกรรมระหว่าง บุคคลกับบุคคล ที่จะใช้ในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ซึ่งในประเทศไทยก็จะมี ช่องทางในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน แยกออกเป็น 2 รูปแบบ อย่างแรก คือ การจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง คือการนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน นำมาจดทะเบียนจำนองกับผู้ให้กู้ เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการ ฟ้องคดีทางศาล เรียกว่าบังคับจำนอง แล้วนำทรัพย์สินหลักประกัน เข้าสู่กระบวนการ ขายทอดตลาด โดยกรมบังคับคดี เมื่อขายทรัพย์สินได้เท่าไร ส่วนได้ก็จะนำชำระคืนให้กับเจ้าหนี้ ส่วนที่เหลือก็จะให้ลูกหนี้ได้รับไป แต่ถ้า ขายแล้วยังชำระหนี้ได้ไม่หมดลูกหนี้ก็ต้อง หาเงินมาชำระหนี้ที่เรียกว่าส่วนขาด นั้นคืนให้กับเจ้าหนี้ไป
   การจดทะเบียนแบบที่ 2 เรียกว่า ขายฝาก จะให้ความสะดวก แก่ทางฝั่งเจ้าหนี้มากกว่า เนื่องจากการขายฝากเปรียบเสมือน การ ขายกรรมสิทธิ์ขาดแต่ มีกำหนด Option ให้ ทางลูกหนี้ ไถ่ถอนคืน เช่น ขายฝากมีกำหนด 1 ปี ในวันที่จดทะเบียน ก็จะ ให้มีการชำระ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ กันไว้ล่วงหน้าเลย หากครบกำหนด 1 ปี ลูกหนี้ไม่มาไถ่ถอนคืนจากเจ้าหนี้กรรมสิทธิ์ ก็จะตกเป็นของ เจ้าหนี้โดยปริยาย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการบังคับทางศาล ดังนั้นฝ่ายเจ้าหนี้จึงชอบทางเลือกขายฝากนี้มากกว่า แต่ก็มีข้อเสีย ของการขายฝากคือต้นทุนในการให้กู้จะมีสูง ที่เห็นได้ชัดก็คือค่าโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งต้องจ่ายในวันจดทะเบียนที่กรมที่ดิน จ่ายแล้วจ่ายเลยไม่ได้คืนแม้จะมีการไถ่ถอนคืนตามกำหนด ซึ่งค่าโอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจดจำนอง (1%ของวงเงินกู้) ก็จะต่างกันมาก ซึ่งภาระค่าโอนก็จะตกอยู่กับผู้ขอกู้ ทำให้ ผู้กู้มีภาระเยอะ


สนใจ
ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์
หอพักอพาร์ทเม้นท์ เป็นอาคารพักอาศัยรวม ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก กา...
ประเมินราคาโรงพยาบาล
การประเมินราคาโรงพยาบาล นั้นมีความคาบเกี่ยวกัน ระหว่างการประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรและอ...
ประเมินราคาเครื่องจักร
ประเมินราคาเครื่องจักร ...
ประเมินราคาห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้าปัจจุบันได้มีการพัฒนา ออกหลายรูปแบบ เช่น ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ คอมมูนิตี้มอ...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด