บริการองค์กร

หน้าแรก    บริการองค์กร

enlightened บริการองค์กร (Corporate Service)

   เมื่อพัฒนาการ ของการประเมินราคาทรัพย์สินได้มาถึงจุด ทางแยก ของ คำจำกัดกับความ New Normal เมื่อองค์กรต้องการทราบความเป็นไปได้ของราคาอย่างรวดเร็ว เรามีบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการวิเคราะห์ราคาประเมินเบื้องต้นของทรัพย์สินได้อย่างแม่นยำ สำหรับก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรม เพื่อความรวดเร็วและต้นทุนที่ ยอมรับได้ขององค์กร ฐานข้อมูลที่สะสมมานานในระดับ Big Data ที่ได้รับการสกัด(Adjust)วิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการประเมินราคาทั้งด้านคุณภาพและการจัดการด้านความลับขององค์กรลูกค้าตลอดจนที่มาของข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วที่จะเพิ่มความมั่นใจให้องค์กร พร้อมใช้เป็นข้อมูลดิบในการ วิเคราะห์ Model ประเมินราคา ทางสถิติ ซึ่งมองเป็น 2 ด้านคือ  ข้อมูลประวัติศาตร์ จะใช้อนุกรมเวลา Time Series เทียบกับ ข้อมูลราคาปัจจุบัน จะใช้โมเดล เช่น WQS หรือ Grid Adjustment ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

 


สนใจ
บริการองค์กร Click

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา...
บันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
ประเมินราคาทรัพย์อิงสิทธิ์
ทรัพย์อิงสิทธิ ตามพรบ.ทรัพย์อิงสิทธิ ตุลาคม 2562 หมายถึง ทรัพย์สินที่อิงจากการใช้ประโยชน์ในอสังหาริม...
จัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด