บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

หน้าแรก    รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

enlightened รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

      เมื่อท่านต้องการใช้รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อนำไปยื่นใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่ 3 ก็ควร ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของรายงานประเมิน มูลค่า ทรัพย์สิน ให้ เข้าใจ ในรายละเอียดกันเสียก่อนที่จะตกลงว่าจ้างผู้ประเมิน เพื่อจัดทำรายงาน  โดยปกติเนื้อหาของเล่มรายงานก็จะประกอบด้วย

      หนังสือแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (รับรองโดย ผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท)

1.วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
      1.1 การมอบหมายงาน
      1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
      1.3 วันที่สำรวจเเละประเมินมูลค่ารัพย์สิน
      1.4 ลักษณะทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า

2.ที่ตั้งทรัพย์สิน
      2.1 ที่ตั้งทรัพย์สิน
      2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน
      2.3 สิทธิการเข้าออกตามกฎหมาย
      2.4 ลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงเเละสภาพเเวดล้อม

3.รายละเอียดอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      3.1 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
      3.2 ราคาที่ดินตามราคาประเมินราชการ
      3.3 รายการสำรวจที่ดิน
      3.4 ลักษณะเฉพาะของที่ดิน
      3.5 ระบบสาธารณูปโภค

4.รายละเอียดอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      4.1 รายการอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      4.2 รายการสำรวจอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      4.3 รายละเอียดเเละสิ่งปลูกสร้าง

5.รายละเอียดอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      5.1 ข้อกำหนดผังเมือง
      5.2 กฎหมายการควบคุมอาคาร
      5.3 การเวนคืน
      5.4 การถูกรอนสิทธิ์

      5.5 ข้อกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบ
      5.6 โครงการพัฒนาของรัฐ (ถ้ามี)

6.การวิเคราะห์ทรัพย์สิน
      6.1 ข้อดีเเละข้อด้อยของทรัพย์สิน
      6.2 การใช้ประโยชน์สูงสุดเเละดีที่สุด
      6.3 ความเห็นเเละข้อสังเกตุพิเศษ (ถ้ามี)

7.การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     7.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     7.2 เงื่อนไขเเละข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     7.3 สมมติฐานพิเศษเพิ่มเติม
     7.4 วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เลือกไว้
     7.5 สรุปมูลค่าทรัพย์สิน

ภาคผนวก แนบท้ายรายงานประกอบด้วย
     ก.วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     ข.หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     ค.เงื่อนไขเเละข้อจำกัดทั่วไป ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     ง.แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สิน
     จ.ผังรูปแปลงที่ดิน
     ฉ.ภาพถ่ายทรัพย์สิน
     ช.สำเนาเอกสารสิทธิ์
     ซ.ผังแปลนอาคาร


 


สนใจ
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด
สอบถามราคาประเมินคอนโดมิเนียม ตรวจสอบราคาประเมินคอนโด ราคาประเมินคอนโดส่วนกลาง ราคาประเมินคอนโดมือสอ...
ทรัพย์สินภายในกิจการ
ประเมินราคาบ้านฟรีด้วยตนเอง
ประเมินราคาบ้านด้วยตัวเองคู่มือสำหรับประชาชน จะไม่ยากอีกต่อไปหากท่านมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ส...
ประเมินราคาสถานีน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน ปัจจุบันมี โมเดลธุรกิจที่แปลกแตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนมาก มีถึง 3 กลุ...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด