ประเมินราคาทรัพย์สินขายแยกส่วน

หน้าแรก    ประเมินราคาทรัพย์สินขายแยกส่วน

 enlightened ประเมินราคาทรัพย์สินขายแยกส่วน

            ทรัพย์สินต่างๆที่ได้มีการติดตั้งใช้งานในสายการผลิตหรือบริการนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึง ณ ปัจจุบัน อาจมีความล้าสมัยหรือประสิทธิภาพลดลงไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือให้บริการให้ตรงตาม ความต้องการของตลาดหรือรสนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงไลน์การผลิต หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ในการให้บริการลูกค้าเสียใหม่ รวมไปถึงการรื้อถอนอาคารแล้วปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัย มีความใหม่เสมอ  ในโอกาสนี้การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการขายแยกส่วนมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาให้บริการลูกค้าเพื่อการที่จะกำหนดมูลค่าทรัพย์สินหลังการรื้อถอน หรือการขายแยกส่วนออกไป ในตลาดรับซื้อของเก่าซึ่งยังมีความต้องการอยู่มาก โดยการให้บริการจะดำเนินการเมื่อทรัพย์สินต่างๆยังอยู่ในสถานที่ให้บริการตามที่ตั้งเดิม  เพื่อกำหนดดูจำนวนทรัพย์สินที่มีความสามารถในการขายออกไปได้ในลักษณะของกลุ่ม ทรัพย์สินพร้อมใช้งานเป็นอิสระ (Used Machine Value)  ทรัพย์สินที่มีการถอดแยกส่วนออกมาเพื่อประกอบใหม่(Value in Exchange)  ทรัพย์สินที่เป็นกลุ่มของเศษซาก (Scrap Value)  เพื่อกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตลาด  ทั้งนี้รวมไปถึงการกำหนดราคาเพื่อการบันทึกบัญชีเมื่อมีการจำหน่ายจ่ายโอนกันในระหว่างกลุ่มบริษัทย่อย 

          ยกตัวอย่างเช่นกัน มีความต้องการย้าย Plant และเครื่องจักร   ฐานการผลิตจากบริษัทแม่ซึ่งอยู่ประเทศหนึ่งไปให้กับบริษัทลูกซึ่งไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง การให้บริการสถานฟิตเนสออกกำลังกายที่มีความต้องการจะขายโล๊ะทิ้ง อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายชุดเก่าซึ่งมีความล้าสมัยไม่อยู่ในความนิยมของลูกค้าเพื่อที่จะลงทุนเอาเครื่องใหม่มาลงอย่างนี้เป็นต้น
 

สนใจ
ประเมินราคาทรัพย์สินขายแยกส่วน Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาทรัพย์สินขายแยกส่วน
ทรัพย์สินต่างๆที่ได้มีการติดตั้งใช้งานในสายการผลิตหรือบริการนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึง ณ ปัจจุบั...
ประเมินราคารถยนต์ยานพาหนะ
ประเมินราคารถยนต์ ประเมินราคายานพาหนะ ประเมินราคารถบรรทุก ในที่นี่ก็จะหมายความถึงรถยนต์ที่ใช้ในงานอุ...
ประเมินราคาความเชี่ยวชาญพิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรืออาจจะเป็นความชำนาญพิเศษของแรงงานหรือ Skill labour หรืออาจจะเป็นความรู้เฉพาะด้...
ประเมินราคาส่วนปรับปรุงตกแต่ง
โอกาสที่จะมีการใช้บริการประเมินราคาส่วนปรับปรุงตกแต่ง คงจะมีได้ใน 2 เหตุการณ์ คือ กรณีที่ 1 เมื่อจะม...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด