บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

ประเมินราคางานรื้อถอนทุบตึก ผู้เป็นซาเล้งแห่งงานอสังหาริมทรัพย์

หน้าแรก    ประเมินราคางานรื้อถอนทุบตึก ผู้เป็นซาเล้งแห่งงานอสังหาริมทรัพย์

     
 
       วันนี้ InvestMaN จะมาพูดถึงงานทุบตึกหรือรื้องานถอนอาคารเพื่อการพัฒนาสังหาริมทรัพย์กันนะครับ
 
      หากพูดถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆอย่างสร้างบ้านอยู่อาศัยเองหรืองานใหญ่ๆอย่างการทำโครงการ การสร้างโรงงาน โรงแรม หรือตึกสูงต่างๆ  เรามักจะนึกการปลูกสร้างต่างๆลงไปภายในที่ดินนั้น ได้รับการใช้ประโยชน์มาแล้ว ปัจจุบันมีความต้องใช้ที่ดินไปเป็นอย่างอื่นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด
       การรื้อถอนทุบตึก หรือ “ซาเล้งแห่งงานอสังหาริมทรัพย์“ จึงเป็นพระเอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสานฝันให้กับนักพัฒนาได้รังสรรค์ความคิดให้เป็นจริงขึ้นมาได้ อาคารสิ่งปลูกสร้างเก่าจะหายกลายเป็นที่ดินราบเรียบพร้อมพัฒนาด้วยฝีมือ ซาเล้งนักรื้อถอนมืออาชีพในวงการที่ยังมีโอกาสเติบโต ด้วยความต้องการเปลี่ยนการใช้งานอาคารยังมีอยู่ต่อเนื่อง 
       แล้วทำไมผมจึงเรียกงานทุบตึกรื้อถอนอาคารว่า  “ ซาเล้งแห่งงานอสังหาริมทรัพย์ “   เราทุกคนรู้จักรถซาเล้งที่รับซื้อของเก่าตามบ้านใช่ไหมครับ  หน้าที่การทำงานคล้ายกันเลยครับของที่เราไม่ใช้แล้ว ไม่อยากได้แล้ว เราจะเรียกซาเล้งมารับซื้อไปหรือบางอย่างเราก็ยกให้ฟรีเลย งานรับทุบตึกงานรื้อถอนอาคารก็เช่นกัน เมื่อเรามีอาคารที่ไม่อยากใช้แล้วอยากจะรื้อถอนออกไป เรามองมันมีค่าน้อย หรือไม่มีราคาหรือมองเป็นภาระด้วยซ้ำ  
       แต่คนรับทุบตึกเนี่ยเขาเห็นมูลค่า  เราจึงได้เห็นประกาศโฆษณากันว่า รับทุบตึกฟรีหรือทุบตึกฟรีแถมเงิน  อันนี้ก่อนจะเชื่ออะไรเราต้องมาดูกันก่อนว่าเขาได้ฟรีหรือเราเสียฟรีหรือสมประโยชน์กัน แต่อย่าลืมนะครับ “ ของฟรีไม่มีในโลก “ แล้วเงื่อนไขมันคืออะไร
 
 

 
 
เรามาดูแนวคิดงานทุบตึกหรืองานรื้อถอนอาคารกัน
 
       ธุรกิจการทุบตึกหรือรื้อถอนอาคารนั้นมีการแลกเปลี่ยนในกระบวนการดำเนินงานอยู่ในตัวเอง ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้
 
       ตึกหรืออาคารต่างๆในปัจจุบันก็จะมีโครงสร้างส่วนประกอบที่เป็นเหล็กเป็นปูนบางทีก็เป็นไม้ ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีราคา เมื่อมีการทุบตึกหรือรื้อถอนอาคารแล้วสิ่งที่เป็นเศษซากที่รื้อถอนออกมาผู้รับเหมาสามารถนำไปขายต่อได้ เช่น เหล็ก มีมูลค่าสูงสามารถนำมาหลอมใหม่ได้  ส่วนปูน เศษปูนต่างๆ ก็สามารถนำไปขายในธุรกิจถมที่ถมถนนได้  สายไฟต่างๆ พอปอกเอาทองแดงก็ยังนำไปขายได้หรือวัสดุไม้ต่างๆในอาคารถ้ายังอยู่ในสภาพดีก็มีราคาโดยเฉพาะถ้าเป็นไม้เก่าเมื่อเศษวัสดุที่จะได้จากการรื้อถอนอาคารมีราคา ผู้รับเหมาจึงทำการประเมินมูลค่าที่จะได้จากวัสดุเหล่านั้น และก็จะประเมินราคาต้นทุนค่ารื้อถอนอาคารรวมค่าแรงงานค่ากำไรที่ต้องการ   เมื่อประเมินแล้วก็นำมาหักลบกัน  ถ้าหากมูลค่าวัสดุเหล่านั้นมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนค่ารื้อถอนอาคารรวมค่าแรงงานค่ากำไรที่ต้องการ เจ้าของอาคารก็จะเหมือนได้บริการทุบตึกฟรีแต่ถ้าหากว่าเป็นอาคารเก่ามากวัสดุต่างๆอาจชำรุดไปมากหรืออาคารที่มีอุปสรรคหรือต้นทุนในการทำงานมาก อาจมีโครงสร้างที่ซับซ้อนหรืออยู่ในสถานที่หรือมีสิ่งแวดล้อมที่ยากแก่การทำงาน ยากแก่การรื้อถอนให้ปลอดภัย  เมื่อหักลบแล้วไม่พอกับต้นทุนค่ารื้อถอนอาคารรวมค่าแรงงานค่ากำไรที่ต้องการ ผู้ว่าจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค่ารื้อถอนอาคารให้กับผู้รับเหมา
 
   
               ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทุบตึกหรือรับรื้อถอนอาคารหลายบริษัท มีแนวคิดในการดำเนินงานเดียวกันและมีขั้นตอนในการทำงานใกล้เคียงกัน โดยแนวคิดส่วนใหญ่ก็คือถ้ามีกำไรจากมูลค่าตัวอาคารที่รับรื้อถอนก็จะรับรื้อถอนอาคารนั้นฟรีหรือมีค่าตอบแทนให้ แต่ในกรณี ถ้าการรื้อถอนอาคารนั้นมีต้นทุนที่สูงมากกว่ามูลค่าตัวอาคารที่รื้อถอนก็จะต้องมีค่าจ้างในการทำงานรื้อถอนอาคารนั้น  
              ต้นทุนในการดำเนินงานรื้อถอนอาคารจะประกอบไปด้วย ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการรื้อถอนอาคาร เช่น รอกยกขนาดต่างๆ  ที่ใช้ในการดึงเสาและคาน  การขนย้ายลงจากที่สูง รถแบคโฮ รถหัวตัด รถหัวเจาะ เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต  เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบ ป้องกันความปลอดภัย และป้องกันฝุ่นละออง ต้นทุนค่าทำประกันภัยในการรื้อถอน ค่าเจรจากับผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของอาคารพื้นที่ใกล้เคียง ค่าดำเนินการขออนุญาตต่างๆ
             โดยในงานรื้อถอนอาคารนั้น ก็จะมีแบ่งประเภทเป็น งานรื้อถอนอาคารขนาดเล็กกับงานรื้อถอนอาคารอาคารขนาดใหญ่   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้รับว่าอาคารที่มีการรื้อถอนง่ายหรือมีต้นทุนในการรื้อถอนอาคารต่ำ เช่น อาคารที่อยู่ในพื้นที่โล่ง อาคารขนาดเล็กสูงไม่เกิน 8 ชั้น อาคารที่ไม่อยู่ในสถานที่ซึ่งยากลำบากหรืออาคารที่ไม่มีอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอน  อาคารที่ไม่มีความซับซ้อนในการรื้อถอน   อาคารลักษณะนี้ส่วนใหญ่มักจะมีกำไรจากการรื้อถอนเนื่องจากต้นทุนในการรื้อถอนต่ำ แต่ถ้าหากเป็น อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่มีความสูงมาก อาคารที่มีโครงสร้างพิเศษหรือมีลักษณะพิเศษที่ทำให้การรื้อถอนยากกว่าปกติ  อาคารที่อยู่ในสถานที่ที่มีความยากลำบากต่อการทำงานหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องต่างๆ อาคารที่เข้าลักษณะนี้ก็จะมีค่าจ้างในการรื้อถอนอาคาร  
              ทางบริษัทได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลงานรื้อถอนอาคารขนาดเล็ก ในกรณีถ้าเป็นลักษณะงานปกติที่ไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีความยากเป็นพิเศษในการทำงานได้รับข้อมูลในขั้นต้นว่าจะมีค่ารื้อถอนอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 650 บาท (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564)  ส่วนการจะฟรีหรือไม่ก็อยู่ที่ผู้รับเหมารื้อถอนจะมีกำไรจากอาคารที่รื้อถอนหรือเปล่า  
               และเก็บข้อมูลงานรื้อถอนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ในกรณีถ้าเป็นลักษณะงานปกติที่ไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีความยากเป็นพิเศษในการทำงาน ได้รับข้อมูลในขั้นต้นว่าจะมีค่ารื้อถอนอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 1,000 บาท (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564)  และในกรณีหากเป็นอาคารที่อยู่ในสถานที่ที่มีความยากลำบากต่อการทำงานหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ต้นทุนในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่า และการรื้อถอนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ อาคารเหล่านี้ส่วนมากมักตั้งอยู่ในเขตเมืองย่านชุมชนสภาพแวดล้อมมักจะมีความยากลำบากต่อการทำงานหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอยู่แล้ว และมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนและฟ้องร้องต่างๆได้ งานรื้อถอนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จึงจะมีค่าจ้างในการรื้อถอนอาคาร มักจะไม่มีฟรี
             ที่นี้เราได้รู้จักกับงานทุบตึกงานรื้อถอนอาคารกันแล้ว ถ้าท่านมีสิ่งปลูกสร้างเดิมแล้วไม่ต้องการใช้อยู่บนที่ดินอยากเอาออกไป  ท่านก็ต้องดูก่อนว่า สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นอาคารเล็กหรืออาคารใหญ่ และตั้งอยู่ตรงไหนสภาพแวดล้อมใด แต่จะสบายที่สุดถ้าท่านให้เราเข้าไปช่วยเหลือ ช่วยคิดค่ารื้อถอนอาคาร หรือช่วยสอบราคาผู้รับเหมาทุบตึกให้  เรายินดีให้บริการ  ประเมินราคาเพื่อการรื้อถอน ให้บริการลูกค้าใน 2 รูปแบบ อย่างแรกคือการประเมินราคากลาง เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ เป็นหนึ่งใน ต้นทุน โครงการที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์การทำอย่างอื่น  และสองคือการจัดทำประมาณการราคาต่ำสุด ระดับของการสอบราคาที่เป็นไปได้กับผู้ดำเนินการหลายราย ซึ่งจะสามารถทราบราคาต่ำสุดได้ชัดเจน
 
สนใจเรียกใช้บริการโปรสเปคประเมินราคารื้อถอน กันได้ครับ ขอบคุณครับ
 
 

สนใจ
ประเมินราคางานรื้อถอนทุบตึก ผู้เป็นซาเล้งแห่งงานอสังหาริมทรัพย์ Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาเครื่องจักรเพื่อการโละขายซาก (Machinery Valuation for Scrap Value Disposal)
ประเมินราคาเครื่องจักรเพื่อการโละขายซาก (Machinery Valuation for Scrap Value Disposal) ประเมินราคาเ...
ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงสิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจ...
ประเมินราคาสนามกอล์ฟ
การประเมินราคาสนามกอล์ฟข้อสำคัญผู้ประเมินราคาควรเป็นนักกอล์ฟที่สามารถทดสอบสภาพสนามได้ด้วยตนเองจึงจะใ...
เพื่อการนำไปใช้ในการอุทธรณ์เวนคืน
ประเมินราคาเพื่อขออุทธรณ์เวนคืน ประเด็นของการประเมินราคาก่อนหรือหลังที่จะมีโครงการเวณคืน หรือจะให้มี...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด