บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

ประเมินราคาเครื่องจักรเพื่อการโละขายซาก (Machinery Valuation for Scrap Value Disposal)

หน้าแรก    ประเมินราคาเครื่องจักรเพื่อการโละขายซาก (Machinery Valuation for Scrap Value Disposal)

 enlightened  ประเมินราคาเครื่องจักรเพื่อการโละขายซาก (Machinery Valuation for Scrap Value Disposal)

      เมื่อไลน์การผลิตของเครื่องจักรในโรงงานถึงวันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ความต้องการ รสนิยม ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป การที่ต้องโละทิ้งเครื่องจักรทั้งไลน์การผลิตหรือบางส่วนมีความจำเป็น การประเมินราคาเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่จะลดการเสียประโยชน์ โดยการประเมินราคาตามสภาพเครื่องจักร ในลักษณะของประเมินราคากลางและการประเมินราคาสูงสุด

      หลักการประเมินราคาเครื่องจักรเพื่อการโละขายซาก

       ความจำเป็นของเครื่องจักรที่ต้องโละขายซากก็มาจากเครื่องจักรเสื่อมประสิทธิภาพผลิตไม่ได้ตามความต้องการ  ผลิตออกมามีของเสียมีตำหนิมากต้องคัดออกเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานมีความจำเป็นที่ต้องถอดถอนออก มีความต้องการรูปแบบใหม่ขึ้นมาจากลูกค้าที่เครื่องจักรเก่าไม่สามารถทำได้ โดยเครื่องจักรเก่ามีทั้งสภาพเครื่องจักรที่ยังมีอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน เครื่องจักรชำรุดที่ยังปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ สามารถนำไปใช้ในสถานที่อื่นได้ (Market Value in Exchange) ย่อมมีมูลค่าที่จะซื้อขายเป็นเครื่องจักรมือสอง (Second Hand Machine) หรือเครื่องจักรใช้แล้ว (Used Machine) หากเครื่องจักรต้องการขายแบบมีเงื่อนไขแยกชิ้นส่วนตามสภาพและที่ตั้งจะถูกขายผ่านคนกลางที่เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
      บริการ ประเมินราคาเพื่อการรื้อถอนหรือโละทิ้งของเรามีให้บริการลูกค้าใน 2 รูปแบบ อย่างแรกคือการประเมินราคากลาง เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ เป็นหนึ่งใน ต้นทุน โครงการที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์การทำอย่างอื่น  และสองคือการ จัดทำประมาณการราคาสูงสุด ระดับของการสอบราคาที่เป็นไปได้ กับรับผู้ดำเนินการซื้อซากหลายราย ซึ่งจะสามารถทราบราคาของผู้รับซื้อสูงสุดได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปชดเชยกับค่าจัดซื้อของใหม่ได้อย่างมีความประหยัดมากขึ้น
 

สนใจ
ประเมินราคาเครื่องจักรเพื่อการโละขายซาก (Machinery Valuation for Scrap Value Disposal) Click
บทความอื่นๆ
สมัครงานในตำแหน่งทั่วไปกับเรา
สมัครงานในตำแหน่งทั่วไปกับเรา ...
เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
บริการประเมินราคาเพื่อนำไปใช้เป็นพยานศาล บ่อยครั้งที่ ความต้องการใช้งานในการนำมูลค่าทรัพย์สินไปอ้างอ...
ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงสิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจ...
การประเมินราคายกพอร์ท ที่ปรึกษาการซื้อขายทรัพย์สินยกพอร์ต
เมื่อการลงทุนในทรัพย์สินจำนวนมาก หรือการซื้อขายยกพอร์ต ทรัพย์สินลูกหนี้หลายๆราย มีความ ต้องการการแข...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด