บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

ประเมินราคาเพื่อการเวนคืนสำหรับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ

หน้าแรก    ประเมินราคาเพื่อการเวนคืนสำหรับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ

enlightened   ประเมินราคาเพื่อการเวนคืนสำหรับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ

        เป็นการประเมินราคาให้กับหน่วยงานรัฐหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานที่ได้สัมปทานจากหน่วยงานรัฐ เมื่อภาครัฐจะตัดสัมปทานบางส่วนเพื่อทำโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนหรือ ppp ปัจจุบันได้มีการออกระเบียบข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการโดยให้เอกชนผู้ได้รับสัมปทาน ได้ไปดำเนินการเบ็ดเสร็จด้วยความคล่องตัว เพื่อให้โครงการดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเป็นภาระแก่รัฐโดยส่วนใหญ่ก็จะผลักภาระค่าเวนคืนให้เป็นต้นทุนของโครงการนั้นไป ดังนั้นธุรกิจที่รับสัมปทานจำเป็นจะต้องได้ทำการตรวจสอบนับตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ จนกระทั่งดำเนินการเวนคืนอย่างจริงจัง

        ขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับการประเมินราคาค่าชดเชยทดแทน สำหรับโครงการของรัฐองค์กรเอกชนก็จะเริ่มตั้งแต่การกำหนดกรอบของพื้นที่โครงการ จากแยกประเภทเอกสารสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิ์บนที่ดินนั้นให้ได้ครบทุกตารางนิ้ว ซึ่งจะต้องระวังไม่ให้มีที่ดินแปลงใดหลุดรอดออกไป เนื่องจากจะทำให้มีผลต่อการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ทำให้โครงการไม่สามารถเดินต่อไปได้ แม้กระทั่งรายเดียวก็อาจจะเป็นต้นเหตุของโครงการล่าช้าได้  หลังจากที่ได้มีการประกาศแนวสำรวจอย่างเป็นทางการแล้วต่อมาจึงมีการลงสำรวจพื้นที่ก็จะทราบถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินแต่ละแปลงได้แก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ ปศุสัตว์และโครงสร้างพิเศษที่อาจมี  นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะคิดถึงลักษณะของการครอบครองและการทรงสิทธิ์อยู่บนพื้นดินที่ต้องแยกประเภทออกมาให้ได้ มิฉะนั้นก็จะติดปัญหาการร้องค้านใน ตอนท้ายซึ่งก็จะเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้กับโครงการได้เช่นกัน หลังจากสำรวจแล้ว จึงมากำหนดโมเดลของการประเมินราคาให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยหลาย model ตัวอย่างเช่น ประเภทการ เวนคืนสิทธิ์ขาดหรือ รอนสิทธิ์บางส่วน ประเภทกรรมสิทธิ์ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ประโยชน์ ประเภทต้นไม้ ประเภททำเลที่ตั้ง ประเภทการใช้วิธีประเมินสรุปราคา อย่างนี้เป็นต้น
         การทำงานประเมินลักษณะนี้มีข้อแนะนำในการทำงานประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินราคาระดับผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ซึ่งต้องแม่นในเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ร่วมกับนักกฎหมาย law firm ที่มีความชำนาญ เกี่ยวกับการเวนคืนภาครัฐ เรียกว่าสามารถจัดทำประชาพิจารณ์และพร้อมที่จะขึ้นชี้แจงต่อคณะกรรมการอุทธรณ์หรือเป็นพยานต่อศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

สนใจ
ประเมินราคาเพื่อการเวนคืนสำหรับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ Click
บทความอื่นๆ
การประเมินฐานะลูกหนี้
การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้ในกิจการจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดก็ต้องมีการจัดชั้นลูกหนี้ให้ทราบว่...
ปรึกษาการนำทรัพย์สินออกขายหรือให้เช่า
คลีนิคประเมินราคา
งานประเมินราคาทรัพย์สินมีวิธีการใช้บริการหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการใช...
Application Mobile 'McPro'
พบกับวิวัฒนาการประเมินราคาเครื่องจักร 1 วัน ภายใต้แคมเปญ Speedy' One Machine บริการใหม่จากโปรสเปคออ...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด