ประเมินราคาเพื่อการนำไปเป็นพยานศาล

หน้าแรก    ประเมินราคาเพื่อการนำไปเป็นพยานศาล

 enlightened  ประเมินราคาเพื่อการนำไปเป็นพยานศาล

          บริการประเมินราคาเพื่อนำไปใช้เป็นพยานศาล บ่อยครั้งที่ความต้องการใช้งานในการนำมูลค่าทรัพย์สินไปอ้างอิงต่อศาลโดยการเป็นพยานเอกสารหรือรวมทั้งการเป็นพยานบุคคลในฐานะผู้มีวิชาชีพอันเป็นมาตรฐานและมีความเป็นอิสระ ถึงแม้แต่ในขั้นตอนของการเจรจาก่อนที่จะนำขึ้นสู่ศาลก็สามารถใช้บริการนี้ได้ ในการใช้บริการผู้ใช้งานจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ควรจะต้องให้ข้อเท็จจริง ของประเด็นข้อต่อรอง ข้อคิดเห็นแย้ง ของอีกฝ่ายหนึ่งต่อผู้ประเมิน การประเมินราคาภายใต้คำสั่งศาลซึ่งเกิดจากการร้องขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งมอบเอกสารข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมินราคา เป็นกลยุทธ์ของทนายที่จะเปิดทางให้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและให้มีการประเมินราคาเป็นไปโดยสมบูรณ์ โดยผู้ประเมินก็จะส่งมอบรายการเอกสารและข้อมูลที่ต้องการและระเบียบวิธีการสัมภาษณ์ที่ต้องได้รับความร่วมมือภายใต้คำสั่งศาล   เพื่อการจัดทำสมมติฐานฐานการประเมินราคาได้ตรงประเด็น มิฉะนั้นแล้วจะทำให้มีข้อโต้แย้งและจะต้องมีการแก้ไขรายงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่ม บางทีอาจจะต้องให้ผู้ประเมินสรุปประเด็นกับทนายเจ้าของคดี โดยตรงก็จะเป็นการดีหากว่ามีทนายแล้ว นอกจากนี้การไปร่วมเป็นพยานศาลโดยผู้ประเมินหากต้องมีการชี้แจงต่อศาลก็จะเป็นสโคปของการให้บริการต่างหากแยกออกไป

เอกสารที่ต้องการสำหรับการประเมินราคาเพื่อเป็นพยานศาล

  • ร่างคำฟ้องหรือสำนวนฟ้อง (ถ้ามี)
  • คำสั่งศาลให้จัดการประเมินราคา(ถ้ามี)
  • เอกสารสิทธิ์ ในตัวทรัพย์สินที่พิพาท
  • เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดทรัพย์สิน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางการ "ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน" : คุณสินธุศักดิ์  พรมสินธุ์

 


สนใจ
ประเมินราคาเพื่อการนำไปเป็นพยานศาล Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาสืบทรัพย์บังคับคดี
บริการเสริมสำหรับลูกค้า ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ในเชิงลึกของหลักประกันลูกหนี้ ก่อนที่จะมีการ ดำเนินก...
ประเมินราคาโปรแกรมซอฟท์แวร์
โปรแกรม Software License ในองค์กรธุรกิจ อาจจะมองได้ เป็น 2 กลุ่มธุรกิจผู้ใช้งาน คือ กลุ่มธุรกิจ...
เพื่อการนำไปใช้ในการอุทธรณ์เวนคืน
การประเมินราคาเทคโนโลยีนวัตกรรม
ความคิดในการพัฒนาปรับปรุง ระบบ งานใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ ที่นิยมใช้เทคโนโลยีเข้ามา เป็นส่วนประกอบภายใต้...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด