ความเป็นมา

หน้าแรก    ความเป็นมา

      

Prospec Appraisal

ประวัติความเป็นมา มากกว่า 25 ปีของเรา

 

 พ.ศ.2535 เปิดประวัติศาตร์หน้าแรกของ Prospec Appraisal

enlightened จดทะเบียนก่อตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดสำนักงานเชียงใหม่เป็นแห่งแรก

 พ.ศ.2536 ขยายสาขาการเปิดให้บริการ

enlightened เปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก

ให้บริการแก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม(บอย.)

 พ.ศ.2537 ย้ายสำนักงานใหญ่เข้าสู่จุดศูนย์กลาง

enlightened ย้ายสำนักงานใหญ่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร

  พ.ศ.2539 ขยายสาขาการเปิดให้บริการเเละพัฒนาบุคลากร

enlightened เปิดสำนักงานสาขาราชบุรี

enlightened เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและผู้บริหารเป็นกรรมการบริหารสมาคม

  พ.ศ.2540

enlightened ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินตามวัตถุประสงค์สาธารณะ ตามการรับรองของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (กลต.)

  พ.ศ.2541

enlightened ได้จะทะเบียนเป็นบริษัทประเมินราคาในบัญชีที่ปรึกษาของศูนย์ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาแก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  พ.ศ.2542

enlightened เริ่มใช้ระบบ Valdata จัดเก็บฐานข้อมูลประเมินราคาในรูปแบบดิจิตอล

enlightened เปิดสำนักงานสาขาเพชรบูรณ์

  พ.ศ.2543

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ไทยแลนด์

  พ.ศ.2544

enlightened เปิดสำนักงานสาขาลำปาง และ สาขากำแพงเพชร

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทย (ปัจจุบัน คือธนาคาร CIMB)

  พ.ศ.2545

enlightened เริ่มใช้ระบบ Branch Online ควบคุมการทำงานของสาขา

enlightened เปิดสาขาภูมิภาค ครบ รวมจำนวน 13 สาขา (ได้เเก่ เชียงใหม่ อยุธยา เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อยุธยา สระบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช)

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

  พ.ศ.2546

enlightened ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ISO 9001 : 2000

enlightened เปิดศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาชีพด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 1  (ปัจจุบันมี 54 รุ่น และมีการดำเนินงานต่อเนื่อง)

   พ.ศ.2548

enlightened ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มายังสี่แยกศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ ที่ตั้งปัจจุบัน

enlightened เริ่มใช้ระบบงาน Work Flow ควบคุมสถานะงานทั้งระบบ

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  พ.ศ.2549

enlightened ผู้บริหารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสากล RICS: Royal Institute of Chartered Surveyors

  พ.ศ.2550

enlightened เริ่มใช้ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดเก็บฐานข้อมูลราคาประเมินและข้อมูลทางกฎหมาย

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคาร UOB และธนาคารอิสลาม

  พ.ศ.2551

enlightened ได้รับรางวัล บริษัทประเมินราคาอิสระยอดเยี่ยมประจำปี 2551  (The 2008 Best Performance Appraisal Company ) จากธนาคารกสิกรไทย

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคาร ACL (ปัจจุบันคือธนาคาร ICBC) 

 พ.ศ.2554

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคารธนชาติ

  พ.ศ.2556

enlightened ได้รับรางวัล บริษัทประเมินราคาอิสระยอดเยียม ประเภทการบริหารงานประเมินราคาดีเด่น ประจำปี 2556 ( Best Property Valuation Management Award 2012) จากธนาคารกสิกรไทย

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคารกรุงไทย

 พ.ศ.2557

enlightened ได้รับรางวัล บริษัทประเมินดีเด่นรองอันดับที่สอง ประจำปี 2557  ( Company Appraisal Award : CA-Awards 2014) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

 พ.ศ.2558

enlightened ได้รับรางวัล บริษัทประเมินดีเด่นรองอันดับที่หนึ่ง ประจำปี 2558  ( Company Appraisal Award : CA-Awards 2015) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 พ.ศ.2559

enlightened ได้รับรางวัล บริษัทประเมินดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2559 ( Smart Outsource Excellent Performance 1St 2016) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ ธนาคาร RHB (ไทยแลนด์)

 พ.ศ.2560

enlightened ยกระดับระบบฐานข้อมูล Valdata ขึ้นสู่ Platform WindPro ที่ทันสมัย

enlightened ได้รับรางวัล บริษัทประเมินดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2560 ( Smart Outsource Excellent Performance 1St 2017) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

enlightened ได้รับรางวัลบริษัทประเมินราคา ประเภท ประสิทธิภาพการให้บริการงานประเมินราคาดีเด่น Best Performance 2017 จากธนาคารกสิกรไทย

enlightened ให้บริการในสัญญาประเมินราคาของ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 พ.ศ.2561

enlightened ได้รับรางวัล บริษัทประเมินยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Outsource Awards 2018) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

enlightened ได้รับรางวัล บริษัทประเมินราคา ประเภท การให้บริการงานประเมินราคาดีเด่น Best Service 2018  จากธนาคารกสิกรไทย

 พ.ศ.2562

enlightened เริ่มให้บริการลูกค้าด้วย Mobile App ที่ทันสมัยชื่อว่า Valstreet หรือ One stop service บนถนนแห่งการประเมินราคา

enlightened ได้รับรางวัลบริษัทประเมินดีเด่นประเภท Best SLA 2018 งานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

 

บทความอื่นๆ
ประเมินราคาสโมสรกีฬา
ประเมินราคาสโมสรกีฬา
ประเมินราคาสโมสรกีฬา...
ประเมินราคาบ้าน
ประเมินราคาบ้าน
ทดสอบ...
ประเมินราคาโรงพยาบาล
ประเมินราคาโรงพยาบาล
ประเมินราคาเพื่อการปรับปปรุงโครงสร้างหนี้
ประเมินราคาเพื่อการปรับปปรุงโครงสร้างหนี้
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด