สาสน์จากผู้บริหาร

หน้าแรก    สาสน์จากผู้บริหาร

"นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทประเมินราคา"
 

          ผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย กับบทบาทประเมินราคาที่ดินกว่า 25 ปี แห่งการก่อตั้งเราได้ฝ่าวิกฤตของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาด อสังหาริมทรัพย์ ตลาดเงินตลาดทุน เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมั่นคง เหตุเพราะเราเป็นองค์กรที่ให้บริการทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยเฉพาะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงาน และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อต้องการมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้
          สิ่งที่องค์กรได้ปฎิบัติมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ คือการผลิตบุคคลกรทางด้านประเมินราคาเข้าสู่วิชาชีพประเมินราคา โดยการฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาการและมารยาทจรรยาบรรณ ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพสากลถ้านับจำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทฯ และเข้าสู่วิชาชีพประเมินราคานี้เป็นจำนวนไม่น้อย สิ่งที่เราเน้นในหลักสูตรการฝึกอบรม คือ มาตรฐานการทำงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะเรื่องของจรรยาบรรณ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของวิชาชีพประเมินราคา หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตนเอง ย่อมเป็นอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติ  นอกจากนี้การจัดการฐานข้อมูล ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เรามีการรวบรวมจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่จำนวนมาก จึงเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ หรือพยากรณ์แนวโน้มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการประเมินราคาทรัพย์สิน พัฒนาแพลทฟอร์มขึ้นสู่โลกของดิจิตอลได้ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงโลก ทำให้คุณภาพของผลงานที่ส่งให้ลูกค้า มีความถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ ผู้ใช้ผล งานการประเมินราคาเรามากที่สุดคือ สถาบันการเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์มูลค่าหลักประกัน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราสามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ว่างานที่ออกไปสู่ลูกค้าภายใต้แบรนด์เนม โปรสเปค นั้นเชื่อมั่นได้ว่ามีความถูกต้อง แม่นยำและโปร่งใส 100%
          นอกจากนี้ การมีสาขา ที่มีคุณภาพครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย ทำให้เราสามารถให้บริการทางด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วโดย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีอันทันสมัย เรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศไทย ให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ มีมาตรฐานที่เสมอกับสากล ได้อย่างภาคภูมิใจ

 

นาย สุเทพ รอดจากภัย
(ประธานที่ปรึกษา)

 


สนใจ
สาสน์จากผู้บริหาร Click
บทความอื่นๆ
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป
รายงานประเมินราคาทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป รับรองโดย ผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษ...
ประเมินราคาภูมิสถาปัตย์
การประเมินราคา ส่วนปรับปรุงพัฒนาที่เป็น งานภูมิสถาปัตย์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งาน Hardscape คืองานที่เป...
ประเมินราคาที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน เช็คราคาประเมินที่ดิน
ระบบราคาประเมินที่ดิน เรามีหลักการราคาประเมินอยู่ 2 ประเภท อย่างเเรกคือ ราคาประเมินราชการเพื่อการเสี...
บันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
รายการทางบัญชีที่บันทึกเอาไว้ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ตามมาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทย (TFRS) และมา...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด