บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

สาสน์จากผู้บริหาร

หน้าแรก    สาสน์จากผู้บริหาร

"นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทประเมินราคา"
 

          ผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย กับบทบาทประเมินราคาที่ดินกว่า 25 ปี แห่งการก่อตั้งเราได้ฝ่าวิกฤตของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาด อสังหาริมทรัพย์ ตลาดเงินตลาดทุน เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมั่นคง เหตุเพราะเราเป็นองค์กรที่ให้บริการทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยเฉพาะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงาน และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อต้องการมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้
          สิ่งที่องค์กรได้ปฎิบัติมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ คือการผลิตบุคคลกรทางด้านประเมินราคาเข้าสู่วิชาชีพประเมินราคา โดยการฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาการและมารยาทจรรยาบรรณ ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพสากลถ้านับจำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทฯ และเข้าสู่วิชาชีพประเมินราคานี้เป็นจำนวนไม่น้อย สิ่งที่เราเน้นในหลักสูตรการฝึกอบรม คือ มาตรฐานการทำงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะเรื่องของจรรยาบรรณ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของวิชาชีพประเมินราคา หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตนเอง ย่อมเป็นอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติ  นอกจากนี้การจัดการฐานข้อมูล ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เรามีการรวบรวมจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่จำนวนมาก จึงเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ หรือพยากรณ์แนวโน้มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการประเมินราคาทรัพย์สิน พัฒนาแพลทฟอร์มขึ้นสู่โลกของดิจิตอลได้ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงโลก ทำให้คุณภาพของผลงานที่ส่งให้ลูกค้า มีความถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ ผู้ใช้ผล งานการประเมินราคาเรามากที่สุดคือ สถาบันการเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์มูลค่าหลักประกัน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราสามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ว่างานที่ออกไปสู่ลูกค้าภายใต้แบรนด์เนม โปรสเปค นั้นเชื่อมั่นได้ว่ามีความถูกต้อง แม่นยำและโปร่งใส 100%
          นอกจากนี้ การมีสาขา ที่มีคุณภาพครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย ทำให้เราสามารถให้บริการทางด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วโดย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีอันทันสมัย เรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศไทย ให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ มีมาตรฐานที่เสมอกับสากล ได้อย่างภาคภูมิใจ

 

นาย สุเทพ รอดจากภัย
(ประธานที่ปรึกษา)

 


สนใจ
สาสน์จากผู้บริหาร Click
บทความอื่นๆ
เพื่อตั้งสำรองหนี้
จัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ความต้องการทราบข้อมูลเอกสารสิทธิสำนักงานที่ดินของเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียนั้นมีบ่อยครั้ง...
การคัดเลือกที่ตั้งโครงการ
ธุรกิจที่กำลังมี โครงการที่จะขยายกิจการ โรงงานผลิต หรือฐานการผลิตหรือสถานที่ให้บริการลูกค้า ที่มีประ...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด