บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

คลีนิคประเมินราคา

หน้าแรก    คลีนิคประเมินราคา

             งานประเมินราคาทรัพย์สินมีวิธีการใช้บริการหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการใช้งาน ในบริการประเมินราคาโปรสเปคได้ เราแบ่งการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.ประเมินราคาเต็มรูปแบบ (Full Scope Valuation) 2. ขอทราบราคาประเมินเบื้องต้น (Initial Valuation) อยากทราบข้อมูลราคาทรัพย์สินเพื่อนำไปใช้ในทางธุรกรรมหรือวิเคราะห์ภายในกิจการ 3. คลินิคประเมินราคา(Clinique Valuation) อยากทราบราคาประเมินโดยลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเรา วิเคราะห์ประเมินราคา ซึ่งการประเมินทั้ง 3 วิธี มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป โดยรายละเอียดแยกเป็นหัวข้อไว้ ดังนี้

 

         1.ประเมินราคาเต็มรูปแบบ (Full Scope Valuation)

        เป็นการใช้บริการประเมินราคาทั่วไปตามปรกติที่เคยใช้บริการกัน คือลูกค้าผู้ว่าจ้างต้องการใช้เล่มรายงานประเมินเพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น ผู้ประเมินจะทำการตรวจรับรองสภาพทรัพย์สินโดยการออกไปสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สิน ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต้นฉบับที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งแล้วแต่ข้อตกลงของงาน รายงานประเมินราคาที่ได้รับจะมีความละเอียดเพียงพอต่อการนำไปใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นได้ ค่าบริการประเมินก็จะเป็นค่าบริการเต็มตามมาตรฐานการให้บริการ

[ ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง คลิก! ประเมินราคาตามประเภททรัพย์ ประเมินราคาตามวัตถุประสงค์]

       2.ขอทราบราคาเบื้องต้น (Initial Valuation)

        เป็นการให้บริการประเมินราคาสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ต้องการใช้เล่มรายงานประเมินฉบับเต็ม วัตถุประสงค์ไม่ได้นำไปใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น ใช้เฉพาะภายในกิจการส่วนตัวของผู้ว่าจ้างเท่านั้น   เป็นความต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ ในการเตรียมการที่จะทำธุรกรรม หรือ เพื่อจะนำไปวิเคราะห์ หาข้อสรุป บางประการภายในกิจการของตนเองนั้น มีอยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าจะต้องประเมินราคากันเป็นเรื่องเป็นราว ในลักษณะของ Full Report ก็จะเป็น เรื่องใหญ่ค่าใช้จ่ายสูง แนวทางนี้จึงตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ได้ทั้งประหยัดและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น อยากทราบราคาเพื่อตั้งราคาซื้อขาย เตรียมการไปยื่นขอสินเชื่อ การศึกษาการระดมทุน การศึกษาความเป็นไปได้  เป็นต้น โดยหลักการของการประเมินราคาเบื้องต้น คือเป็นการประเมินราคาในสำนักงาน โดยผู้ประเมินจะยังไม่ออกสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สิน ยังไม่รับรองสภาพที่ตั้งทรัพย์สิน และยังไม่รับรองเอกสารสิทธิ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับรองมาให้ ในด้านราคาประเมินที่เป็นผลลัพท์อาจมีความเบี่ยงเบนได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินจากผู้ว่าจ้างมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ โดยเฉพาะขนาดเนื้อที่อาคารเป็นตารางเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาต้องใช้เล่มรายงาน Full Report ผู้ประเมินก็จะต้องทำการวัดขนาดอาคาร ณ ที่ตั้งเพื่อเป็นการยืนยันและคำนวณราคาประเมินที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

           ขั้นตอนการใช้บริการขอทราบราคาประเมินเบื้องต้น

  • ลูกค้าเตรียมข้อมูลส่งให้แก่ผู้ประเมินพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดโฉนดที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน เลขที่โฉนด จำนวนโฉนด เนื้อที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน จำนวนหลัง ขนาดเนื้อที่อาคาร ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น
  • ผู้ประเมินแจ้งผลให้ทราบในความพร้อมของข้อมูลตลาดในบริเวณนั้นที่จะสามารถให้บริการประเมินราคาเบื้องต้นได้หรือไม่ ขอบเขตการให้บริการ แล้วจึงให้ลูกค้าชำระค่าบริการ
  • ลูกค้ากรอกข้อมูลทรัพย์สินตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมส่งเอกสารแนบได้แก่ สำเนาโฉนด ภาพถ่ายทรัพย์สินภายในภายนอก และเอกสารอื่นถ้ามีหรือตามที่ผู้ประเมินขอเพิ่มเติม
  • ผู้ประเมินอาจขอสัมภาษณ์ข้อมูลทรัพย์สินจากลูกค้าเพิ่มเติมในระหว่างการทำ  รายงานประเมินถ้าหากมีข้อสงสัย
  • ผู้ประเมินสรุปราคาทรัพย์สินเป็นแบบหนังสือรับรองของบริษัทส่งให้ลูกค้าไปใช้งานภายในกิจการของตนในเบื้องต้นต่อไป
  • เมื่อลูกค้านำราคาไปใช้วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วต้องการเล่มรายงานไปใช้ในขั้นทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจึงติดต่อขอออกเล่มรายงานประเมินฉบับเต็มหรือเรียกว่า Full Report ซึ่งในชั้นนี้ผู้ประเมินจะทำการสำรวจทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งหากพบข้อมูลที่หน้างานที่แตกต่างจากที่ได้รับแจ้งก็อาจจะทำให้ราคาที่สรุปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและจะยึดถือเอาการสรุปราคาราคาครั้งนี้เป็นที่สุด

  [ ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง คลิก! ประเมินราคาตามประเภททรัพย์ ประเมินราคาตามวัตถุประสงค์ ]

        3.คลินิกประเมินราคา (Valuation Clinic)

        บางครั้งลูกค้าต้องการคำปรึกษาในด้านราคาประเมินทรัพย์สินในเชิงลึกกับทรัพย์สินที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องได้รับความมั่นใจในรายละเอียดของข้อมูลทรัพย์สินที่มีความเป็นมาในเชิงลึก เพื่อทราบสมมติฐานขั้นตอนการประเมินราคาที่มีความเข้าใจตรงกัน โปรสเปคพร้อมให้บริการในการให้คำปรึกษาในรูปแบบของ คลินิกประเมินราคา ให้กับลูกค้าที่ต้องการรับคำปรึกษาในระดับของผู้ประเมินหลักที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญกับลักษณะทรัพย์สินนั้น ให้บริการได้อย่างมั่นใจ

          การเข้าคลีนิคประเมินราคา

       ผู้ต้องการทราบราคาประเมินสามารถนัดหมายเข้ารับคำปรึกษามูลค่าทรัพย์สินได้ตามสำนักใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ที่ใกล้ที่สุด ตลอดจนห้องประชุมในระบบ Virtual Cloud ที่อำนวยความสะดวกในทุกที่ทุกเวลา

        การเตรียมข้อมูล

เพื่อให้การวิเคราะห์ราคาประเมินทรัพย์สินทำได้แม่นยำมากขึ้น ให้ผู้ที่ต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สิน จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้ให้พร้อมที่สำคัญคือ
1. ภาพถ่ายอาคารภายใน-ภายนอก
2. ขนาดพื้นที่อาคารเป็นตารางเมตร ถ้ามีแปลนพื้นอาคารให้ถ่ายภาพแนบมาประกอบจะง่ายขึ้น ถ้าหากเป็นที่ดินเปล่าเพียงมีสำเนาโฉนดก็เพียงพอ

3.กรณีทรัพย์สินที่ต้องประเมินรายได้ก็ให้เตรียมผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานมาประกอบด้วย

        ค่าบริการคลีนิคประเมินราคา

       ค่าบริการประเมินราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท สำหรับทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยรายย่อย 1 รายการ ทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือที่ดินยังไม่พัฒนาจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งไป

[ สนใจเข้าปรึกษาในคลินิกประเมินราคา โปรดทำการนัดหมาย คลิก!  ]

 


สนใจ
คลีนิคประเมินราคา Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ หมายถึงสัญลักษณ์ โลโก้หรือเครื่องหมายที่ใช้เรียกชื่อสินค้าโดยอาจจะเรียก...
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
รายงานประเมินราคาทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สิน รับรองโดย ผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท...
การประเมินราคาเทคโนโลยีนวัตกรรม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด