วางแผนจัดการภาษีทรัพย์สิน

หน้าแรก    วางแผนจัดการภาษีทรัพย์สิน

วางแผนภาษีทรัพย์สิน

 

เมื่อพระราชบัญญัติภาษีทรัพย์สินได้ประกาศในราชกฤษฎีกามีผลทันที ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาษีทรัพย์สิน ในรูปแบบใหม่ กับทรัพย์สินทุกประเภท ซึ่งแตกต่างไปจาก โครงสร้างภาษีแบบเดิมในรูปแบบของภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีโรงเรือน อย่างที่เคยมี โดยรวมแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อ ภาษีทรัพย์สินใหม่ ปัจจัยแรก คือ ราคาประเมินทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะไม่ใช่มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบันแต่ใช้ฐานราคาประเมินของราชการ ซึ่งเป็น ราคาที่ดินบวกกับราคาตามบัญชี ของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดิน ปัจจัยต่อมา คือ การใช้ประโยชน์ ในที่ดิน ถ้า เป็นที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะ เสียภาษีในอัตราที่สูง ถ้าทิ้งไว้นานวันเข้าก็จะ มีเพดานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นที่ดินที่ ทิ้งรกร้างว่างเปล่าเอาไว้ก็จะไม่เป็นผลดี เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าของที่ดินคงจะต้องรีบ นำที่ดิน มาใช้ประโยชน์ ให้ได้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อการเกษตรหรือ การปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัย แต่ก็ต้องจัดรูปแบบให้เข้ากับข้อกฎหมายที่บังคับเช่น สัดส่วนในการใช้พื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ใน การจัดการวางแผนระยะยาว ขอแนะนำให้ นำที่ดิน มาศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Highest and Best Use ทั้งในด้านรูปแบบ ของการใช้ที่ดินและ การทำแผนการหาผู้ลงทุน ในที่ดินของเราที่เหมาะสมต่อไป เรียกว่า พลิกภาระเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินของเรา

บทความอื่นๆ
เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
บริการประเมินราคาเพื่อนำไปใช้เป็นพยานศาล บ่อยครั้งที่ ความต้องการใช้งานในการนำมูลค่าทรัพย์สินไปอ้างอ...
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาเพื่อการปรับปปรุงโครงสร้างหนี้
ประเมินราคาเพื่อการปรับปปรุงโครงสร้างหนี้
ประเมินราคาฐานข้อมูลลูกค้า
ประเมินราคาฐานข้อมูลลูกค้า
ประเมินราคาฐานข้อมูลลูกค้า...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด