บริการองค์กร

หน้าแรก    บริการองค์กร

enlightened บริการองค์กร (Corporate Valuation Service)

        เมื่อพัฒนาการของโลกเราที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การประเมินราคาทรัพย์สินได้มาถึงจุด ทางแยก ของ คำจำกัดกับความ New Normal  เมื่อองค์กรต้องการทราบความเป็นไปได้ของราคาอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องการมีผู้ประเมินราคาอยู่ประจำองค์กร เรามีบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการวิเคราะห์ราคาประเมินเบื้องต้นของทรัพย์สินได้เอง สำหรับก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรมภายในกิจการ เพื่อความรวดเร็วและต้นทุนที่ยอมรับได้ สำหรับกลุ่มองค์กรราชการส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบงานจัดการภาษีทรัพย์สิน เช่น เทศบาล อบต. และหน่วยงานภาคเอกชนขนาดเล็กที่ต้องการปล่อยสินเชื่อ เช่น สหกรณ์ ไฟแนนซ์ เป็นต้น

     บริการของโปรสเปคให้กับกลุ่มองค์กร 

  • ข้อมูลตลาด บริการฐานข้อมูลในระดับ Big Data ที่ได้รับการสกัดสังเคราะห์ (Adjusted) ข้อมูลตามมาตรฐานการประเมินราคาโดยผู้ประเมินวิชาชีพ ทั้งด้านคุณภาพและการจัดการด้านความลับขององค์กรลูกค้าตลอดจนที่มาของข้อมูลได้เป็นอย่างดีพร้อมใช้งาน ที่จะเพิ่มความมั่นใจให้องค์กร
  • ข้อมูลทางกฎหมาย บริการข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินราคาเช่น แนวเวณคืน โครงการในอนาคต ฯลฯ ทำให้การประเมินราคามีประสิทธิภาพสูง
  • อัลกอริธึม  เครื่องมือในการวิเคราะห์ Model ประเมินราคา ทางสถิติ ซึ่งมองเป็น 2 ด้านคือ  ข้อมูลประวัติศาตร์อย่างน้อย 10 ปี ใช้อนุกรมเวลา Time Series เทียบกับ ข้อมูลราคาปัจจุบัน จะใช้โมเดล เช่น WQS หรือ Grid Adjustment ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
  • บุคคลากรประเมินราคา  การที่องค์กรจะทำการประเมินราคาเองได้ก็ต้องมีนักประเมินราคาที่มีความเข้าใจในวิชาชีพ การดันทุรังใช้ผู้ที่ไม่สันทัดไปทำงานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรภายหลัง ระบบการเรียนรู้งานประเมินราคาบนแพลทฟอร์ม Eduprop ของโปรสเปค จะคอยเป็น Tutorial ให้กับพนักงานขององค์กรอย่างใกล้ชิด และองค์กรควรวางแผนให้พนักงานสอบจัดชั้นเป็นผู้ประเมินหลักได้อย่างยั่งยืน
  • อัพเดทข้อมูล  ฐานข้อมูลมีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยใหม่เสมอการประเมินราคาจึงจะทันสมัย โปรสเปคพร้อมให้บริการอัพเดทข้อมูลออนไลน์ ทั้งแบบ Realtime และตามวาระ รวมไปถึงการลงงานสำรวจภาคสนามในพื้นที่โฟกัส
  • การจัดอบรม  เรามีทีมงานพร้อมจัดอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานเพื่อทำงานประเมินอย่างถูกวิธี 
 

สนใจ
บริการองค์กร Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาบัญชีลูกหนี้การค้า
บัญชีลูกหนี้การค้า เป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกิจการ เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ที่ต้องการทราบ มูลค่าของลูกหนี้...
หนังสือรับรองมูลค่าตลาด
หนังสือรับรองมูลค่าตลาด ...
การประเมินราคายกพอร์ท ที่ปรึกษาการซื้อขายทรัพย์สินยกพอร์ต
ความเป็นมา
บริษัทประเมินอิสระให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ในบัญชีรายชื่อของทุกธนาคาร มีความมุ่งมั่นที่จะรัก...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด