บริการองค์กร

หน้าแรก    บริการองค์กร

enlightened บริการองค์กร (Corporate Service)

        เมื่อพัฒนาการ ของการประเมินราคาทรัพย์สินได้มาถึงจุด ทางแยก ของ คำจำกัดกับความ New Normal เมื่อองค์กรต้องการทราบความเป็นไปได้ของราคาอย่างรวดเร็ว เรามีบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการวิเคราะห์ราคาประเมินเบื้องต้นของทรัพย์สินได้อย่างแม่นยำ สำหรับก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรม เพื่อความรวดเร็วและต้นทุนที่ ยอมรับได้ขององค์กร ฐานข้อมูลที่สะสมมานานในระดับ Big Data ที่ได้รับการสกัด(Adjust)วิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการประเมินราคาทั้งด้านคุณภาพและการจัดการด้านความลับขององค์กรลูกค้าตลอดจนที่มาของข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วที่จะเพิ่มความมั่นใจให้องค์กร พร้อมใช้เป็นข้อมูลดิบในการ วิเคราะห์ Model ประเมินราคา ทางสถิติ ซึ่งมองเป็น 2 ด้านคือ  ข้อมูลประวัติศาตร์ จะใช้อนุกรมเวลา Time Series เทียบกับ ข้อมูลราคาปัจจุบัน จะใช้โมเดล เช่น WQS หรือ Grid Adjustment ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

 


สนใจ
บริการองค์กร Click
บทความอื่นๆ
จัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน
การวางแผนภาษีทรัพย์สิน
เมื่อพระราชบัญญัติภาษีทรัพย์สินได้ประกาศในราชกฤษฎีกามีผลทันที ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต...
สาสน์จากผู้บริหาร
นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทประเมินราคา...
ฝึกอบรมประเมินราคาทรัพย์สิน
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด