ทรัพย์สินที่ประเมินราคา

หน้าแรก    ทรัพย์สินที่ประเมินราคา

ประเมินราคาตามประเภททรัพย์

enlightened  ประเมินราคาโรงงาน

          

enlightened  ประเมินราคาโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel & Resort Valuation)

           

enlightened  ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ (Apartment Valuetion)

          

enlightened  ประเมินราคาโกดัง (Warehouse Valuation) 

         

ประเมินราคาตามวัตถุประสงค์

enlightened เพื่อการขอสินเชื่อ

      

enlightened เพื่อการสำรองหนี้

         

enlightened ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

      

enlightened วัตถุประสงค์สาธารณะ

           

enlightened การประกันภัยทรัพย์สิน

      

enlightened กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

           

enlightened บันทึกบัญชีหรือการปรับปรุงบัญชี

           

enlightened ประเมินราคากิจการเพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน

           

enlightened ทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

            

enlightened เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล

            

enlightened เพื่อการนำไปใช้ในการอุทธรณ์เวนคืน

                  

enlightened ใช้เพื่อประกันตัวผู้ต้องหา

            

enlightened เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา

            

enlightened เพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี

                  

enlightened เพื่อการกำหนดทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์

            

บทความอื่นๆ
 ประเมินราคาที่ดินเปล่า
ประเมินราคาที่ดินเปล่า
ประเมินราคาที่ดินเปล่า...
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง
ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง
สำหรับลูกค้าผู้ ขอสินเชื่อ เพื่อพัฒนาโครงการหรือการก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน งวดตามเนื้องาน อ้างอิงจา...
ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด