ทรัพย์สินที่ประเมินราคา

หน้าแรก    ทรัพย์สินที่ประเมินราคา

ประเมินราคาตามประเภททรัพย์

enlightened  ประเมินราคาโรงงาน

          

enlightened  ประเมินราคาโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel & Resort Valuation)

           

enlightened  ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ (Apartment Valuetion)

          

enlightened  ประเมินราคาโกดัง (Warehouse Valuation) 

         

ประเมินราคาตามวัตถุประสงค์

enlightened เพื่อการขอสินเชื่อ

      

enlightened เพื่อการสำรองหนี้

         

enlightened ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

      

enlightened วัตถุประสงค์สาธารณะ

           

enlightened การประกันภัยทรัพย์สิน

      

enlightened กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

           

enlightened บันทึกบัญชีหรือการปรับปรุงบัญชี

           

enlightened ประเมินราคากิจการเพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน

           

enlightened ทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

            

enlightened เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล

            

enlightened เพื่อการนำไปใช้ในการอุทธรณ์เวนคืน

                  

enlightened ใช้เพื่อประกันตัวผู้ต้องหา

            

enlightened เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา

            

enlightened เพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี

                  

enlightened เพื่อการกำหนดทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์

            

บทความอื่นๆ
ประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา
ประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา
การประเมินฐานะลูกหนี้
การประเมินฐานะลูกหนี้
บริการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
บริการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ความต้องการทราบข้อมูลเอกสารสิทธิสำนักงานที่ดินของเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียนั้นมีบ่อยครั้ง...
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR
เราเปิดให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ปรารถนาเข้าสู่อาชีพด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจทั้งที่มีทุนและไม่มีทุน...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด