บริการองค์กร

หน้าแรก    บริการองค์กร

enlightened บริการองค์กร (Corporate Service)

        เมื่อพัฒนาการ ของการประเมินราคาทรัพย์สินได้มาถึงจุด ทางแยก ของ คำจำกัดกับความ New Normal เมื่อองค์กรต้องการทราบความเป็นไปได้ของราคาอย่างรวดเร็ว เรามีบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการวิเคราะห์ราคาประเมินเบื้องต้นของทรัพย์สินได้อย่างแม่นยำ สำหรับก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรม เพื่อความรวดเร็วและต้นทุนที่ ยอมรับได้ขององค์กร ฐานข้อมูลที่สะสมมานานในระดับ Big Data ที่ได้รับการสกัด(Adjust)วิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการประเมินราคาทั้งด้านคุณภาพและการจัดการด้านความลับขององค์กรลูกค้าตลอดจนที่มาของข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วที่จะเพิ่มความมั่นใจให้องค์กร พร้อมใช้เป็นข้อมูลดิบในการ วิเคราะห์ Model ประเมินราคา ทางสถิติ ซึ่งมองเป็น 2 ด้านคือ  ข้อมูลประวัติศาตร์ จะใช้อนุกรมเวลา Time Series เทียบกับ ข้อมูลราคาปัจจุบัน จะใช้โมเดล เช่น WQS หรือ Grid Adjustment ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

 


สนใจ
บริการองค์กร Click
บทความอื่นๆ
การประเมินในฐานะลูกหนี้
เพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี
ประเมินราคาส่วนปรับปรุงตกแต่ง
โอกาสที่จะมีการใช้บริการประเมินราคาส่วนปรับปรุงตกแต่ง คงจะมีได้ใน 2 เหตุการณ์ คือ กรณีที่ 1 เมื่อจะม...
วัตถุประสงค์สาธารณะ
ารประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับกิจการที่มีการระดมทุนในตลาดทุนหรือเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมในตลาดทุน...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด