บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

บริการองค์กร

หน้าแรก    บริการองค์กร

enlightened บริการองค์กร (Corporate Valuation Service)

       องค์กรที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องใช้งานประเมินราคาทรัพย์สินในสายธุรกิจของตน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสะดวกรวดเร็วมีความแม่นยำสูง ในระดับของต้นทุนที่รับได้ทั้งการจ่ายค่าประเมินด้วยตัวเอง และภาระของลูกค้าจ่าย ก็ต้องอยู่ในระดับแข่งขันในตลาดได้ เมื่อความต้องการขององค์กรมีแนวทางหลากหลาย โปรสเปคมีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการได้ แยกได้ดังนี้

 • บริการสร้างองค์กรประเมินราคา เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการทำประเมินราคาเอง ด้วยหน่วยงานภายในองค์ที่ต้องสร้างขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการองค์กรแบบผู้ช่วยเฉพาะราย เหมาะสำหรับองค์กรที่มีโอกาสใช้งานประเมินราคาไม่บ่อยนัก เช่นกลุ่ม Non-Bank 
 

 บริการสร้างองค์กรประเมินราคา (Corporate Valuation Building Team Service)

      เมื่อพัฒนาการของโลกเราที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การประเมินราคาทรัพย์สินได้มาถึงจุดทางแยกของคำจำกัดกับความ New Normal  เมื่อองค์กรต้องการทราบความเป็นไปได้ของราคาอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องการมีผู้ประเมินราคาอยู่ประจำองค์กร เรามีบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการวิเคราะห์ราคาประเมินเบื้องต้นของทรัพย์สินได้เอง สำหรับก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรมภายในกิจการ เพื่อความรวดเร็วและต้นทุนที่ยอมรับได้ สำหรับกลุ่มองค์กรราชการส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบงานจัดการภาษีทรัพย์สิน เช่น เทศบาล อบต. และหน่วยงานภาคเอกชนขนาดเล็กที่ต้องการปล่อยสินเชื่อ เช่น สหกรณ์ ไฟแนนซ์ เป็นต้น

     บริการของโปรสเปคให้กับกลุ่มองค์กร 

 • ข้อมูลตลาด บริการฐานข้อมูลในระดับ Big Data ที่ได้รับการสกัดสังเคราะห์ (Adjusted) ข้อมูลตามมาตรฐานการประเมินราคาโดยผู้ประเมินวิชาชีพ ทั้งด้านคุณภาพและการจัดการด้านความลับขององค์กรลูกค้าตลอดจนที่มาของข้อมูลได้เป็นอย่างดีพร้อมใช้งาน ที่จะเพิ่มความมั่นใจให้องค์กร
 • ข้อมูลทางกฎหมาย บริการข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินราคาเช่น แนวเวณคืน โครงการในอนาคต ฯลฯ ทำให้การประเมินราคามีประสิทธิภาพสูง
 • อัลกอริธึม  เครื่องมือในการวิเคราะห์ Model ประเมินราคา ทางสถิติ ซึ่งมองเป็น 2 ด้านคือ  ข้อมูลประวัติศาตร์อย่างน้อย 10 ปี ใช้อนุกรมเวลา Time Series เทียบกับ ข้อมูลราคาปัจจุบัน จะใช้โมเดล เช่น WQS หรือ Grid Adjustment ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
 • บุคคลากรประเมินราคา  การที่องค์กรจะทำการประเมินราคาเองได้ก็ต้องมีนักประเมินราคาที่มีความเข้าใจในวิชาชีพ การดันทุรังใช้ผู้ที่ไม่สันทัดไปทำงานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรภายหลัง ระบบการเรียนรู้งานประเมินราคาบนแพลทฟอร์ม Eduprop ของโปรสเปค จะคอยเป็น Tutorial ให้กับพนักงานขององค์กรอย่างใกล้ชิด และองค์กรควรวางแผนให้พนักงานสอบจัดชั้นเป็นผู้ประเมินหลักได้อย่างยั่งยืน
 • อัพเดทข้อมูล  ฐานข้อมูลมีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยใหม่เสมอการประเมินราคาจึงจะทันสมัย โปรสเปคพร้อมให้บริการอัพเดทข้อมูลออนไลน์ ทั้งแบบ Realtime และตามวาระ รวมไปถึงการลงงานสำรวจภาคสนามในพื้นที่โฟกัส
 • การจัดอบรม  เรามีทีมงานพร้อมจัดอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานเพื่อทำงานประเมินอย่างถูกวิธี 

บริการผู้ช่วยเฉพาะราย

         บริการสำหรับกลุ่มองค์กรพิเศษ ที่ต้องการปล่อยสินเชื่อ ให้กับสมาชิกภายในองค์กร เช่น สหกรณ์ ไฟแนนซ์ ลีสซิ่ง เราอาจจะเรียกรวมกันว่า Non-Bank กลุ่มนี้จะมีโอกาสรับหลักประกันเป็น อสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคาร อยู่บ้างเป็นครั้งคราว ไม่บ่อยนัก แต่เมื่อรับแล้วบางครั้งก็เป็นความเสี่ยง ขององค์กร รวมไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ด้วยเจตนาดี ของการให้บริการสมาชิก ตามหลักการอ้างอิงจากราคาประเมินราชการ โดยให้สมาชิกไปขอรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินมาแสดง  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังมีอยู่อีกหลายข้อ อาทิเช่น

 • ราคาประเมินที่ดินของราชการไม่ได้เจาะจงเป็นรายแปลงและไม่ได้ตรวจสอบตามสภาพ ณ เวลา ปัจจุบัน คลาดเคลื่อน มีโอกาสทั้งต่ำกว่า และสูงกว่าราคาตลาด
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของราชการไม่ได้ระบุถึงว่า บนที่ดินนั้นมีสิ่งปลูกสร้าง เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ตามความเป็นจริงเมื่อที่ดินมีอาคารแล้ว ราคาที่ดินก็อาจจะ มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตามภาระเหนือพื้นดินที่มีอยู่ก็ได้
 • ทางเข้าออกอาจเป็นที่ดินตาบอดหรือสงวนสิทธิ์
 • ตามสภาพความเป็นจริง ที่ดินอาจจะมี ภาระ อย่างอื่น ตามสภาพ ของความเป็นจริงนั้น เช่น ภาระจำยอม การครอบครอง การอยู่อาศัย  การใช้งาน การบุกรุก  การเช่า และในอีกหลายๆเรื่อง ที่จะทำให้ ราคาที่ดินไม่ เป็นไปตามราคาราชการนั้นก็ได้
 
        จากที่กล่าวมาซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของ Non Bank ในการรับหลักประกันสินเชื่อจากราคาประเมินราชการ ทั้งในระดับองค์กรและระดับของ พนักงานเจ้าหน้าที่ PROSPEC จึงขอเสนอแนวทางในให้บริการบรรเทาความเสี่ยง ให้ลดน้อยลงสำหรับ องค์กรที่ยังต้องใช้วิธีการปล่อยสินเชื่อ โดยอ้างอิงราคาประเมินราชการเฉพาะที่ดิน โดยมีแนวทางให้บริการเสริมกับกลุ่ม NON-Bank ดังนี้
 
 • บริการสอบทานราคาตลาดของที่ดินอย่างเดียว  ด้วยจุดแข็งของโปรสเปคในระดับข้อมูล BIG-data ที่มีจำนวนมาก เราสามารถ ให้ความเห็น ตามหลักการของราคาตลาดซื้อขาย เปรียบเทียบสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาราชการ ได้เป็นอย่างดี
 • บริการสอบทานราคาตลาด ที่ดินพร้อมอาคาร  หากมีข้อมูลของอาคารที่เพียงพอโดยเฉพาะ หลักประกันที่อยู่ใน โครงการจัดสรร ก็สามารถสอบทานได้อย่างมีระดับความเชื่อมั่นสูง
 • บริการตรวจสอบสภาพกายภาพของหลักประกัน จากข้อมูลในสำนักงานโดยนักประเมินผู้มีประสพการณ์แปลงค่า จากภาพถ่ายทางอากาศ จะตั้งข้อสังเกตุถึงสภาพหลักประกันที่อาจมีความด้อยค่า จาก ความเป็นหลุมบ่อ การมีอาคารอยู่ในที่ดินหรือรุกล้ำ แนวสายไฟฟ้าพาดผ่าน อยู่ในรัศมีการเวนคืน อยู่ในเขตป่า เป็นต้นก็สามารถให้ความเห็นได
 • บริการให้ความเห็นในเรื่องของที่ดินมีทางเข้าออกไม่ใช่ที่ดินตาบอด โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านประเมินราคาโดยเฉพาะ
 • การให้ความเห็นความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานประเมินที่อาจมีผู้ประเมินภายในหรือภายนอกองค์กรได้ทำไว้แล้ว เราก็มีผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่จะสอบทานรายงานให้ได้
 • บริการข้อมูลเฉพาะรายการ  เช่น ข้อมูลตลาดซื้อขาย ข้อมูลทางกฎหมาย เป็นเฉพาะรายการทรัพย์สินที่ประเมินนั้นๆ ก็สามารถทำได้
 
         และนี่คือตัวอย่างของการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ในหลากหลายช่องทางที่จะให้ผู้บริหารองค์กรได้เลือกใน การให้บริการที่มีต้นทุนต่ำ ผู้ปฏิบัติก็ไม่เอาตัวเข้าเสี่ยงมาก แต่ให้ประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร Non-Bank จึงเป็น อีกหนึ่งทางเลือก ของผู้ปฏิบัติงานที่จะนำเสนอต่อผู้บริหารต่อไป
 
 

สนใจ
บริการองค์กร Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาสำนักงาน
พื้นที่สำนักงาน ที่เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า และมินิออฟฟิส สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ รายได้จากการให้เช่า ...
ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า
การประเมินราคากิจการเพื่อการปันส่วน
เพื่อประกอบการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เมื่อกิจการมีโอกาสเข้าซื้อหรือมีการควบรว...
ประเมินราคาโรงแรม
การประเมินราคาโรงแรม-Hotel Valuation ผู้ใช้บริการควรต้องทำความเข้าใจ ระหว่างการประเมินราคาตัวอสังหาร...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด