ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า

หน้าแรก    ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า

 

 enlightened ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า (Brand or Trademark Valuation)

    เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ หมายถึงสัญลักษณ์  โลโก้หรือเครื่องหมายที่ใช้เรียกชื่อสินค้าโดยอาจจะเรียกในชื่อต่างๆ กันไปว่าตราสินค้า ตรายี่ห้อ  แบรนด์ หรือเครื่องหมายการค้า  ในทางธุรกิจแบรนด์มีความหมายมากกว่าการเป็นตรา โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้า และบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของเท่านั้น จะเห็นได้ว่าแบรนด์นั้นมีมูลค่าที่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้  มีงานศึกษาและวิจัยมูลค่าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นประจำทุกปี เช่น กลุ่มบริษัท Interbrand  ได้เปิดเผยข้อมูลการศึกษาแบรนด์ประจำปี 2018 โดย 4 อันดับแรกของแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด คือ Apple, Google, Amazon และ Microsoft

      แบรนด์จึงเป็นทรัพย์สินที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของกิจการ เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา มีสิทธิ์ทางกฎหมาย  มีการพัฒนาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง  และแบรนด์ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการวางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน องค์กรทางธุรกิจต้องมีการบริหารแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงทำให้เกิดแนวความคิดการประมาณมูลค่าของแบรนด์

      การวัดมูลค่าแบรนด์ในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย การรู้จัก (Awareness) ทัศนคติ (Attitude) ความผูกพัน (Attachment) และความภักดี (Loyalty) การวัดมูลค่าแบรนด์ระดับผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย  ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) และรายได้ (Revenue) เป็นต้น การเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์จึงเป็นการเพิ่มสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของกิจการ และมีประโยชน์ต่อกิจการในการออกสินค้าใหม่  รวมถึงช่วยทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือป้องกันการแข่งขัน และการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งขันรายใหม่ด้วย
 
       มูลค่าแบรนด์ที่มีความแข่งแกร่งกว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้ค้าจากช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้าอย่างกว้างขวาง โดยแบรนด์ที่ผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดีนั้นมักจะมีอำนาจต่อรองกับคนกลาง ทำให้เสียค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าในจำนวนที่ต่ำกว่า และได้รับการจัดสรรพื้นที่ที่ดีในการวางสินค้าในร้านค้าอีกด้วย ดังนั้นแบรนด์จึงมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก การประเมินเพื่อทราบมูลค่าของแบรนด์จึงเป็นเครื่องมืออีกทางหนึ่งในการวัดความแข็งแกร่ง ระดับของกิจการ รวมถึงการสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค สังคมได้รับรู้ถึงความเป็นที่ยอมรับในตลาดปัจจุบัน
 
   การประเมินราคาแบรนด์ หรือเครื่องหมายการค้า มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ความเพียงพอของข้อมูล  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  นอกจากนี้สถานะของแบรนด์ ณ วันที่ประเมินราคามีส่วนสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมเช่นกัน อย่างไรก็ตามในการประเมินมูลค่าแบรนด์ควรทำมากกว่า 1 วิธีเพื่อเปรียบเทียบและสอบทานราคากัน  วิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ สามารถใช้วิธีต้นทุน  วิธีเปรียบเทียบตลาด  หรือวิธีรายได้ โดยวิธีรายได้เช่น การคำนวณส่วนต่างราคาขาย (Price premium)  การคำนวณค่าเช่าสิทธิ์ (Franchise method) จัดเป็นวิธีที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวางในการประเมินราคาแบรนด์
 
 

สนใจ
ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาสำนักงาน
พื้นที่สำนักงาน ที่เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า และมินิออฟฟิส สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ รายได้จากการให้เช่า ...
บันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
รายงานประเมินราคาทรัพย์สิน
รายละเอียดเนื้อหาในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน ตามกำหนดของ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได...
ประเมินราคาสืบทรัพย์บังคับคดี
บริการเสริมสำหรับลูกค้า ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ในเชิงลึกของหลักประกันลูกหนี้ ก่อนที่จะมีการ ดำเนินก...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด