Due Diligence

หน้าแรก    Due Diligence

 enlightened บริการจัดทำ Due Diligence สำหรับกิจการ

          โดยปกติเมื่อมีการประเมินราคากิจการ ก็จะมีการ ตรวจสอบ อย่างละเอียด ในชั้นที่ต้องการทราบ มูลค่ากิจการระดับหวังผลที่ต้องให้มั่นใจ ในการ เข้าร่วมทุนในกิจการ แบบ Merger or Take Over ที่มีผู้มีส่วนได้เสียมาเกี่ยวข้อง ในหลายปาร์ตี้ ในการทำ Due diligence คู่กับงานประเมินกิจการนั้นโดยปกติเราจะตรวจสอบ สัญญาต่างๆ ที่มีผลต่อรายได้ของกิจการ และผลภาระผูกพันที่มีทางด้าน ค่าใช้จ่าย ตลอดจน ผลผูกพันที่มีต่อ ทรัพย์สินทุกรายการ สิทธิเรียกร้องที่อาจมี คดีความที่มีการฟ้องร้องในศาลหรืออาจจะถูกฟ้องร้อง ในระดับของบริษัทจำกัดหรือ ลึกลงไปถึงระดับผู้ถือหุ้นและกรรมการชุดปัจจุบัน และในอดีตย้อนไป ที่ต้องการทราบมูลค่าความเสียหายที่ต้องตั้งกันสำรองทางบัญชีเอาไว้  กรณีที่ต้องการทราบ มากไปกว่านี้เช่นผลกระทบข้อกฎหมายของรัฐ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านมวลชน เป็นกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบเป็นพิเศษก็สามารถทำได้

สนใจบริการ Due Diligence คลิก
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ
ประเมินราคาระบบสาธารณูปโภค
ประเมินราคาระบบสาธารณูปโภค
การประเมินราคาระบบ Infrastructure นั้นมีมากมายหลายประเภท เช่น ระบบบริการชุมชนในชุมชนใหญ่ๆเช่น นิคมอุ...
บริการยื่นขอหนังสือรับรองราคาประเมินราชการ
บริการยื่นขอหนังสือรับรองราคาประเมินราชการ
ความต้องการทราบราคาประเมินราชการของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหลายวัตถุประสงค์การนำไปใช้ของเจ้าของที่ดิ...
การประกันภัยทรัพย์สิน
การประกันภัยทรัพย์สิน
ประเมินราคาโกดัง
ประเมินราคาโกดัง
โกดังหรือแวร์เฮาส์ ปัจจุบันพัฒนาเป็น Self-Storage ในย่าน CBD คือชื่อสถานที่ให้เช่า เก็บสินค้าหรือวัส...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
ประเมินราคาทรัพย์สิน