Due Diligence

หน้าแรก    Due Diligence

 enlightened บริการจัดทำ Due Diligence สำหรับกิจการ

          โดยปกติเมื่อมีการประเมินราคากิจการ ก็จะมีการ ตรวจสอบ อย่างละเอียด ในชั้นที่ต้องการทราบ มูลค่ากิจการระดับหวังผลที่ต้องให้มั่นใจ ในการ เข้าร่วมทุนในกิจการ แบบ Merger or Take Over ที่มีผู้มีส่วนได้เสียมาเกี่ยวข้อง ในหลายปาร์ตี้ ในการทำ Due diligence คู่กับงานประเมินกิจการนั้นโดยปกติการตรวจสอบละเอียดจะมีขอบเขตที่กว้างมาก ลูกค้าจะต้องกำหนดขอบเขตความต้องการทราบให้ชัดเจน โดยปรกติเราจะตรวจสอบ รายการบันทึกบัญชี เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการผู้รับรองการตรวจบัญชีในระดับของผู้ตรวจบัญชีด้วยหรือไม่ การตรวจสอบอื่นๆได้แก่สัญญาต่างๆ ที่มีผลต่อรายได้ของกิจการ และผลภาระผูกพันที่มีทางด้าน ค่าใช้จ่าย สัญญาจ้างแรงงาน ตลอดจน ผลผูกพันที่มีต่อ ทรัพย์สินทุกรายการ สิทธิเรียกร้องที่อาจมี คดีความที่มีการฟ้องร้องในศาลหรืออาจจะถูกฟ้องร้อง ในระดับของบริษัทจำกัดหรือ ลึกลงไปถึงระดับผู้ถือหุ้นและกรรมการชุดปัจจุบัน และในอดีตย้อนไป ที่ต้องการทราบมูลค่าความเสียหายที่ต้องตั้งกันสำรองทางบัญชีเอาไว้  กรณีที่ต้องการทราบ มากไปกว่านี้เช่นผลกระทบข้อกฎหมายของรัฐ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านมวลชน เป็นกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบเป็นพิเศษก็สามารถทำได้

สนใจบริการ Due Diligence คลิก
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ
ทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
ทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
หลายบริษัท เติบโตมาจาก ธุรกิจเจ้าของคนเดียว เมื่อวันหนึ่งถึงเวลา ที่จะต้องขยายกิจการโดยการมีผู้ร่วมท...
ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงสิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจ...
ประเมินราคาสิทธิการเช่า
ประเมินราคาสิทธิการเช่า
คำว่าสิทธิการเช่า โดยทั่วไปเราหมายถึง มูลค่าสิทธิ์ของผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่า ซึ่งจะแตกต่างจากมูลค่าขอ...
ประเมินราคาสืบทรัพย์บังคับคดี
ประเมินราคาสืบทรัพย์บังคับคดี
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
ประเมินราคาทรัพย์สิน