จัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน

หน้าแรก    จัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน

enlightened  บริการจัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน (Asset List)

     ประเมินราคาทรัพย์สินที่มิใช่แค่เพียงประเมินราคาแต่มีนวัตกรรมให้เลือกมากกว่านั้น นั้นคือช่วยให้กิจการได้มีการจัดระเบียบทรัพย์สินให้เป็นหมวดหมู่ ด้วยบริการรับจัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน หรือ จัดทำบัญชีทรัพย์สิน หรือจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนด้วย Application Mcpro ที่ทันสมัย นำไปใช้งานในการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยการตรวจนับด้วยเครื่องมือแสกนและการติดลาเบลที่ตัวทรัพย์สิน ได้อย่างสะดวกสบายและทันสมัย ถึงเวลาอัพเกรดจากโปรแกรมออฟฟิส เป็น Mcpro เพื่อการเติบโตก้าวหน้าขององค์กรต่อไปไม่หยุดยั้ง 

      หลายบริษัทเติบโตมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียว เมื่อวันหนึ่งถึงเวลา ที่จะต้องขยายกิจการโดยการมีผู้ร่วมทุนรายใหม่หรือต้องการ นำกิจการไปเป็นหลักประกันสินเชื่อ การจะทำธุรกรรมใดใดในรูปของกิจการ การเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ หรือเมื่อถึงเวลาจบสัญญาเช่าอาคาร เช่าสิทธิ์ดำเนินการ  จำเป็นที่จะต้องมีจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบอย่างโปร่งใส 

 

      ทรัพย์สินในที่นี้ตัวอย่างเช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ในสายการผลิต อุปกรณ์สำนักงาน สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ License Software โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนปรับปรุงตกแต่ง อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ฯลฯ สำหรับกฎหมายใหม่ภายใต้ พรบ.หลักประกันธุรกิจ 2558 ได้เปิดทางให้กิจการสามารถนำหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินภายในองค์กรเข้าเป็นหลักประกันสินเชื่อโดยการจดทะเบียน เป็นผู้ให้หลักประกันโดยมีผู้รับหลักประกันผ่านระบบลงทะเบียนหลักประกัน ของกระทรวงพาณิชย์ได้ ดังนั้นการ จัดทำบัญชีทรัพย์สินคู่กับการประเมินราคา จึงจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายตัว เพื่อใช้ในการทำ Road Show หาสินเชื่อ หรือทำ Business Matching
       บริการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เรามีเครื่องมือ การจัดทำเพื่อ ให้ใช้ประโยชน์ได้ในกิจการของลูกค้า มิใช่เพียง แค่การส่งมอบครั้งเดียวจบแต่ ลูกค้าสามารถที่ นำไปใช้ประโยชน์ต่อ ได้ในระดับของผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจติดตาม ลงบัญชีค่าเสื่อม ส่งมอบให้ ผู้ดูแล ควบคุม ทรัพย์สินเป็น ต่อรายการ ในระดับของ หัวหน้างานและ พนักงานที่ ใช้ ทรัพย์สิน รายการนั้น ตอบโจทย์ในการตรวจสอบทรัพย์สินรายปี รายไตรมาส การแจ้งเปลี่ยนแปลง โยกย้ายทรัพย์สินไปยังบุคคลอื่นรับผิดชอบดูแล การแจ้งซ่อม สะดวกง่ายดาย ต่อการควบคุม และ นั่นก็คือเมื่อมีการแจ้งให้ประเมินราคาเป็นบางวาระโอกาส ก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน เพราะบัญชีทรัพย์สิน ใหม่ได้จัด ให้มีการพร้อมที่จะ Update ได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
       การตัดสินใจเลือกใช้การประเมินราคาเครื่องจักร อุปกรณ์กับโปรสเปค จึงเป็นส่วนที่ได้เปรียบของลูกค้าผู้ใช้บริการมิอาจมองข้าม เสียเวลาเพียงเล็กน้อยในการจัดระบบทรัพย์สินครั้งแรก แล้วองค์กรจะดำเนินการในครั้งถัดไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย ไม่ต้องยึดติดแม้การเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบ 
 

สนใจ
จัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน Click
บทความอื่นๆ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ในรูปแบบของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จากที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดินที่ ต้...
ประเมินราคาตรวจงวดงานก่อสร้าง
สำหรับลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ เพื่อพัฒนาโครงการหรือการก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงินงวดตามเนื้องาน อ้างอิงจากก...
การวางแผนภาษีทรัพย์สิน
เมื่อพระราชบัญญัติภาษีทรัพย์สินได้ประกาศในราชกฤษฎีกามีผลทันที ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต...
ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก
วัตถุประสงค์ของการประเมินราคานี้ก็คล้ายกับ การประเมินราคาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สินเชื่อของสถาบันการเ...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด