บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

หน้าแรก    ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 enlightened  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)

     ในรูปแบบของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จากที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดินที่ ต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจึงมีความจำเป็น ที่จะเป็น ตัวรับรอง ว่าที่ดิน แปลงดังกล่าวสามารถ ใช้ประโยชน์ เป็นรูปแบบอะไรได้บ้าง ตามข้อกำหนดของกฎหมาย เป็นพื้นฐาน และการกำหนดตาม ลักษณะกายภาพของที่ดิน ข้อจำกัดทางการเงิน ในรูปแบบของ การศึกษา การใช้ประโยชน์สูงสุดในที่ดิน (Highest and Best Use : HABU) หรือการศึกษาตามรูปแบบของความถนัดของ เจ้าของ ที่ดินหรือผู้พัฒนา เปรียบเทียบกัน ดังนั้นระดับของการศึกษาความเป็นไปได้จึง เป็นโดยประมาณ 3 ระดับตามที่ลูกค้าสนใจ คือ ระดับแรก เป็นการศึกษา ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดิน ตามลักษณะกายภาพการใช้ประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขของข้อกฎหมายบังคับ พิจารณาตามสภาพตลาดเบื้องต้น Demand Side และ Supply Side เพื่อกำหนดรูปแบบของโครงการขึ้นมา 2-3 โครงการ  ระดับที่สอง คือการศึกษาในชั้นของความเป็นไปได้ของรูปแบบของตัวโครงการที่ชัดเจนขึ้นในลักษณะของการออกแบบรูปร่างหน้าตาโครงการร่วมกับสถาปนิกจัดทำแบบ Conceptual ซึ่งผู้ประเมินจะเจาะลึกในการให้ความเห็นเช่นขนาดห้องพัก ส่วนประกอบในห้อง  ซึ่งจะ ศึกษาพิจารณาในระดับที่ละเอียดถึง พฤติกรรม ความต้องการของผู้ซื้อหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   ระดับที่สาม คือการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินซึ่งจะนำเสนอตามเเหล่งเงินทุนเพื่อมาสนับสนุนค่าพัฒนาก่อสร้าง ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการในแต่ละระดับได้ตามความเหมาะสม

 นอกจากการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการแล้ว ก็ยังมีตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อประกอบการซื้อขายเช่า ประกอบการขอสินเชื่อ รวมทั้งการทำ Joint Ventureเพื่อหาผู้ร่วมทุนในโครงการนั้นก็นิยมทำกัน

 


สนใจ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Click
บทความอื่นๆ
ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
บริการเสริมสำหรับการประเมินราคาทรัพย์สิน สำหรับผู้ที่มีที่ดินแล้ว ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตำแหน่งที่ดินขอ...
การประเมินราคาเทคโนโลยีนวัตกรรม
ความคิดในการพัฒนาปรับปรุง ระบบ งานใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ ที่นิยมใช้เทคโนโลยีเข้ามา เป็นส่วนประกอบภายใต้...
ประเมินราคาโครงการสร้างทิ้งค้าง
โครงการต่างๆที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว แต่ไม่เสร็จ อาจจะมีการถูกชะลอโครงการทิ้งค้างเอาไว้ แบบสั้นและย...
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุน REIT
การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Fund และการจัดตั้งกองทุน REIT (Real Estate Investme...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด