การวางแผนภาษีทรัพย์สิน

หน้าแรก    การวางแผนภาษีทรัพย์สิน

enlightened  การวางแผนภาษีทรัพย์สิน (Property Tax Planning)

     เมื่อพระราชบัญญัติภาษีทรัพย์สินได้ประกาศในราชกฤษฎีกามีผลทันที ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีทรัพย์สินในรูปแบบใหม่กับทรัพย์สินทุกประเภท ซึ่งแตกต่างไปจากโครงสร้างภาษีแบบเดิมในรูปแบบของภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีโรงเรือน อย่างที่เคยมี โดยรวมแล้วปัจจัยที่มีผลต่อภาษีทรัพย์สินใหม่ ปัจจัยแรก คือ ราคาประเมินทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะไม่ใช่มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบันแต่ใช้ฐานราคาประเมินของราชการ ซึ่งเป็นราคาที่ดินบวกกับราคาตามบัญชี ของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดิน ปัจจัยต่อมา คือ การใช้ประโยชน์ ในที่ดิน ถ้า เป็นที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะเสียภาษีในอัตราที่สูง ถ้าทิ้งไว้นานวันเข้าก็จะมีเพดานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นที่ดินที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่าเอาไว้ก็จะไม่เป็นผลดี เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าของที่ดินคงจะต้องรีบนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ให้ได้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อการเกษตรหรือการปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัย แต่ก็ต้องจัดรูปแบบให้เข้ากับข้อกฎหมายที่บังคับ เช่น สัดส่วนในการใช้พื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ในการจัดการวางแผนระยะยาว ขอแนะนำให้ นำที่ดินมาศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด Highest and Best Use ทั้งในด้านรูปแบบของการใช้ที่ดินและการทำแผนการหาผู้ลงทุนในที่ดินของเราที่เหมาะสมต่อไป เรียกว่า พลิกภาระเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินของเรา

      สนใจใช้บริการปรึกษาการวางแผนภาษีทรัพย์สิน คลิก


สนใจ
การวางแผนภาษีทรัพย์สิน Click
บทความอื่นๆ
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป
รายงานประเมินราคาทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป รับรองโดย ผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษ...
ประเมินราคาภูมิสถาปัตย์
การประเมินราคา ส่วนปรับปรุงพัฒนาที่เป็น งานภูมิสถาปัตย์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งาน Hardscape คืองานที่เป...
ประเมินราคาโปรแกรมซอฟต์แวร์
โปรแกรม Software License ในองค์กรธุรกิจ อาจจะมองได้ เป็น 2 กลุ่มธุรกิจผู้ใช้งาน คือ กลุ่มธุรกิจ ผู้ใ...
ประเมินราคาเพื่อขอสินเชื่อ
การประเมินราคาเพื่อการนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ หรือเพื่อการใช้เป็นหลักประกันจำนองหรือขายฝาก จะมีผู้เก...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด