ประเมินราคาสนามกอล์ฟ

หน้าแรก    ประเมินราคาสนามกอล์ฟ

enlightened ประเมินราคาสนามกอล์ฟ

     สนามกอล์ฟมีประมาณไม่ต่ำกว่า 200 สนาม มีความหลากหลายสวยงามติดอันดับโลก เป็นจุดหมายปลายทางของนักกอล์ฟทั่วโลก คุณภาพสนามแข่งขันตั้งเเต่ระดับ GPA Tour จนถึงระดับธรรมดาพื้นฐานก็มีมากเช่นกัน ความเเตกต่างของของคุณภาพสนามในเเต่ละแห่งจึงต้องพิสูจน์ในความแตกต่างให้เเน่ชัด การประเมินราคาสนามกอล์ฟข้อสำคัญผู้ประเมินราคาควรเป็นนักกอล์ฟที่สามารถทดสอบสภาพสนามได้ด้วยตนเองจึงจะให้ความรู้สึกเปรียบเทียบสนามได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษาร่วม สนามกอล์ฟเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้มีลักษณะเฉพาะที่จะพิจารณาประกอบได้แก่ ระบบสมาชิกระยะสั้นระยะยาว สถิตินักกอล์ฟแยกเป็นในวันธรรมดา วันหยุด วันสปอร์ตเดย์ และการเหมาจัดแข่ง ที่มีผลต่อราคาค่ากรีนฟี ด้านรายรับอื่นก็จะพิจารณาถึงรายรับจากการขายอาหาร การจัดเลี้ยง จากร้านโปรชอป จากซุ้มน้ำ จากการขายรถกอล์ฟ จากส่วนแบ่งแค๊ดดี้ฟี เป็นต้น ในด้านค่าใช้จ่ายก็จะพิจารณาถึง ค่าบำรุงรักษาสนาม ค่าเงินเดือน ต้นทุนการขายอาหาร ต้นทุนสินค้า ต้นทุนค่าน้ำและแหล่งน้ำ เป็นต้น

   การประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ซึ่งถ้าเป็นข้อมูลซื้อขายยกสนามนั้นปัจจุบันมีข้อมูลซื้อขายเปลี่ยนมือแบบยกสนามนั้นมีข้อมูลซื้อขายที่มีหลากหลายมากขึ้นแต่ต้องแยกแยะระดับเกรดของสนามให้ถูกดังนั้นผู้ประเมินควรใช้การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อราคาซื้อขายก็จะทำให้การสรุปราคามีความแม่นยำมากขึ้น

   อย่างไรก็ตามวิธีคำนวณต้นทุนก็ยังมีความจำเป็นใช้ในการสอบทานราคา ต้นทุนค่าออกแบบและพัฒนาต่อหลุมของแต่ละสนามจะมีความแตกต่างกันตามเกรดของสนามและผู้ออกแบบ การพิจารณาค่าเสื่อมก็ควรจะแยกการพิจารณาให้เด่นชัด เนื่องจากสนามที่มีการบำรุงรักษาในส่วนของพื้นแฟร์เวย์นั้นอาจจะไม่มีค่าเสื่อมเลยก็ได้ จึงแตกต่างจากตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างและงานระบบอย่างเห็นได้ชัด

ข้อควรคำนึงถึงของแต่ละสนามกอล์ฟหลายแห่งจะมีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่พักสำหรับนักกอล์ฟซึ่งอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่ในการประเมินราคาจึงควรพิจารณาสกัดราคาค่าบริการที่เป็นแพคเกจออกจากกันให้ชัดเจน

  เอกสารและข้อมูลประกอบการประเมินราคาสนามกอล์ฟ

  • เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
  • ผังต่อโฉนดหรือแผนที่ระวางที่ดิน
  • แบบผังเลย์เอาท์สนาม
  • รายรับรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี ควรแยกแสดงช่องทางรายรับที่ชัดเจน
  • สถิตินักกอล์ฟรายเดือน รายปี
  • สรุปสถานะสมาชิกแยกประเภทระยะสั้นและระยะยาว พร้อมสิทธิประโยชน์ ซึ่งในการนี้อาจจะต้องประมาณการค่าเวณคืนสมาชิกระยะยาว ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการทราบเพื่อนำเป็นข้อมูลในการพิจารณาเมื่อต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเสียใหม่
  • อัตรากรีนฟี

สนใจบริการประเมินราคาสนามกอล์ฟ คลิก


สนใจ
ประเมินราคาสนามกอล์ฟ Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาแฟรนไชส์
ประเมินราคาแฟรนไชส์ ก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นฝ่าย เจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ Franchisor หรือคุณเป...
ทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
หลายบริษัท เติบโตมาจาก ธุรกิจเจ้าของคนเดียว เมื่อวันหนึ่งถึงเวลา ที่จะต้องขยายกิจการโดยการมีผู้ร่วมท...
ฝึกอบรมประเมินราคาทรัพย์สิน
บันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
รายการทางบัญชีที่บันทึกเอาไว้ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ตามมาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทย (TFRS) และมา...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด