ประเมินราคาที่ดินเปล่า

หน้าแรก    ประเมินราคาที่ดินเปล่า

enlightened  ประเมินราคาที่ดินเปล่า

     การประเมินราคาที่ดินเปล่า มีประเด็นของการพิจารณา ว่าจะประเมินตามสภาพของการใช้ประโยชน์ที่เป็นอยู่อย่างเดิม(Existing Use)หรือว่าจะประเมินให้เป็นการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่น (Alternative Use) อย่างไรก็ตามเรามองว่าที่ดินเปล่าถึงแม้ว่าจะมีการใช้ประโยชน์ อยู่บ้างแล้วในเชิง เกษตรกรรม หรือมีอาคารกิจกรรมชั่วคราว ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้นการประเมินราคาที่ดินเปล่าจึง ต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายให้ครอบคลุม โดยเฉพาะผังเมือง ในแง่ของศักยภาพการพัฒนา รูปแบบการใช้ประโยชน์ของ อาคารบนที่ดิน ให้แน่ชัด สำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตเมืองที่สามารถพัฒนาได้ จึงมีขอบเขตของการตรวจสอบ มากกว่า ที่ดินมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว
การประเมินราคาที่ดินเปล่า จะใช้วิธี เปรียบเทียบข้อมูลตลาดซื้อขายทางตรง เป็นวิธีสรุปราคา และ สำหรับที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา ก็จะใช้วิธีคำนวณรายได้โดยการตั้งสมมติฐานการพัฒนาโครงการเป็น วิธี สอบทานมูลค่าอีกวิธีหนึ่ง สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมินราคาที่ดินก็คือเอกสารสิทธิ์ โฉนด นส 3 นส 3 ก

สนใจบริการประเมินราคาที่ดินเปล่า คลิก

บทความอื่นๆ
การคัดเลือกที่ตั้งโครงการ
การคัดเลือกที่ตั้งโครงการ
ธุรกิจที่กำลังมี โครงการที่จะขยายกิจการ โรงงานผลิต หรือฐานการผลิตหรือสถานที่ให้บริการลูกค้า ที่มีประ...
ประเมินราคาบ้าน
ประเมินราคาบ้าน
ทดสอบ...
ประเมินราคาเพื่อขอสินเชื่อ
ประเมินราคาเพื่อขอสินเชื่อ
ประเมินราคาเพื่อขอสินเชื่อ...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด