Due Diligence

หน้าแรก    Due Diligence

บริการจัดทำ Due Diligence สำหรับกิจการ

โดยปกติเมื่อมีการประเมินราคากิจการ ก็จะมีการ ตรวจสอบ อย่างละเอียด ในชั้นที่ต้องการทราบ มูลค่ากิจการระดับหวังผลที่ต้องให้มั่นใจ ในการ เข้าร่วมทุนในกิจการ แบบ Merger or Take Over ที่มีผู้มีส่วนได้เสียมาเกี่ยวข้อง ในหลายปาร์ตี้ ในการทำ Due diligence คู่กับงานประเมินกิจการนั้นโดยปกติเราจะตรวจสอบ สัญญาต่างๆ ที่มีผลต่อรายได้ของกิจการ และผลภาระผูกพันที่มีทางด้าน ค่าใช้จ่าย ตลอดจน ผลผูกพันที่มีต่อ ทรัพย์สินทุกรายการ สิทธิเรียกร้องที่อาจมี คดีความที่มีการฟ้องร้องในศาลหรืออาจจะถูกฟ้องร้อง ในระดับของบริษัทจำกัดหรือ ลึกลงไปถึงระดับผู้ถือหุ้นและกรรมการชุดปัจจุบัน และในอดีตย้อนไป ที่ต้องการทราบ กรณีที่ต้องการทราบ มากไปกว่านี้เช่นผลกระทบข้อกฎหมายของรัฐ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านมวลชน เป็นกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบเป็นพิเศษก็สามารถทำได้

บทความอื่นๆ
บริการยื่นขอหนังสือรับรองราคาประเมินราชการ
บริการยื่นขอหนังสือรับรองราคาประเมินราชการ
ความต้องการทราบราคาประเมินราชการของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหลายวัตถุประสงค์การนำไปใช้ของเจ้าของที่ดิ...
ทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
ทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
หลายบริษัท เติบโตมาจาก ธุรกิจเจ้าของคนเดียว เมื่อวันหนึ่งถึงเวลา ที่จะต้องขยายกิจการโดยการมีผู้ร่วมท...
ประเมินราคาบ้าน
ประเมินราคาบ้าน
บริการขอทราบค่าธรรมเนียมการโอน
บริการขอทราบค่าธรรมเนียมการโอน
ในการวิเคราะห์ราคาซื้อขายเมื่อจะทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินในแต่ละครั้งข้อมูลตัดสินใจที่สำคัญคือค่าธรรมเน...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด