บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

ประเมินราคากิจการ ประเมินราคาหุ้น หรือประเมินมูลค่าธุรกิจ

หน้าแรก    ประเมินราคากิจการ ประเมินราคาหุ้น หรือประเมินมูลค่าธุรกิจ

                                                                                                                                                              Privacy Policy

enlightened  ประเมินราคากิจการ ประเมินราคาหุ้น หรือประเมินมูลค่าธุรกิจ (Business Valuation)

      ประเมินมูลค่ากิจการ ประเมินราคาหุ้น ประเมินมูลค่าหุ้น และประเมินมูลค่าธุรกิจ มีความหมายใกล้เคียงกัน กิจการภายใต้การดำเนินธุรกิจขององค์กรหรือบริษัท มีมูลค่าของธุรกิจ มากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา หรือ ความแตกต่างในตัว Asset ที่องค์กรนั้นถืออยู่ ซึ่งก็มีมากน้อยไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เป็นตัวชี้วัดในมูลค่าของกิจการ บางที ในบางองค์กรอาจมีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนมีมูลค่าสูงกว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากก็ได้ ดังนั้นมูลค่ากิจการ จึงเทียบเคียงกันได้ยาก อย่างไรก็ตาม กิจการที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาจจะมีค่ามาตรฐานในการเทียบเคียงได้ในบางเรื่อง

    การประเมินราคากิจการ จึงมีความนิยมในการใช้วิธีการประเมินราคาได้ 2 ทางหลักๆ อันได้แก่

        อย่างแรกคือการปรับโครงสร้างต้นทุนทางบัญชี จะพิจารณาจาก ทรัพย์สิน ที่องค์กรนั้นถืออยู่ ซึ่งก็ได้แก่ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ทางด้านทรัพย์สินมีตัวตนก็ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์ สินค้าคงคลังเป็นต้น รวมทั้งการปรับค่าสถานะเงินสด ในส่วนของ ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน อาทิเช่นตรายี่ห้อสินค้า สัมปทาน สิทธิบัตร License Software สิทธิเรียกร้องต่างๆ ค่าความนิยมหรือ Goodwill เป็นต้น เมื่อได้ทรัพย์สิน ตามรายการครบถ้วนแล้วก็จะประเมินราคาตามสภาพปัจจุบัน เมื่อรวม สถานะของทรัพย์สิน ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนนำมารวมกันบวกกับค่าสถานะเงินสดปัจจุบัน ก็จะเป็นมูลค่ากิจการ ที่อ้างอิงได้

       ลำดับต่อมาคือการประเมินโดยวิธีรายได้ ของกิจการ โดยการอ้างอิงถึง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกิจการย้อนหลังไป วิเคราะห์ร่วมกับ ธุรกิจคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปรับแก้ปัจจัยบางตัวที่สำคัญ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และสถานะส่วนแบ่งทางตลาด วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการดำเนินธุรกิจ ก็จะสามารถ โปรเจคชั่น Cash Flow ที่จะเป็นผลดำเนินงานต่อไปในอนาคต ก็จะสามารถหามูลค่าปัจจุบันของมูลค่ากิจการโดยวิธีรายได้ ออกมาเปรียบเทียบกับวิธีต้นทุน ได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงที่จะขอเพิ่มเติมเป็นบางรายการ

      การสอบทานมูลค่ากิจการที่ประเมิน ก็อาจใช้ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธุรกิจคู่แข่ง ในตลาด และอุตสาหกรรม เดียวกัน หรือเทียบเคียงจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในค่า P/E P/B เป็นต้น มาเป็นตัวสอบทานมูลค่าได้
      ดังนั้นการประเมินมูลค่ากิจการจึงทำได้ทั้งกรณีก่อนที่จะทำการเข้าซื้อและหลังจากการเข้าซื้อไปแล้ว ประโยชน์ของการประเมินราคาก่อนการเข้าซื้อ ก็จะได้ในเรื่องของการให้นักประเมินช่วยทำ Due Diligence ในกิจกรรมที่มีผลต่อราคาประเมินของกิจการที่จะออกมาให้มีความรัดกุม ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารเข้าซื้อกิจการโรงงานแห่งหนึ่งที่กำลังใกล้จะปิดตัว ราคาซื้อรวมมากกว่า มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นที่ดินโรงงานและเครื่องจักร ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่า ในส่วนเกินนั้นจะเป็น ระบบสายพานการผลิต แรงงานผู้ชำนาญการ ซอฟท์แวร์โปรแกรม สิทธิเรียกร้องต่างๆที่อาจมี ซึ่งต้องมารีวิวทบทวนดูตามเอกสารหลักฐานที่มี ว่าจะประเมินมูลค่าได้หรือไม่ อย่างเช่น Skill Labor หรือ Key man ที่ได้ทำเป็นเอกสารสัญญาจ้างผูกพันต่อเนื่องไปอีกระยะเวลาหนึ่ง หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นต้น

 


สนใจ
ประเมินราคากิจการ ประเมินราคาหุ้น หรือประเมินมูลค่าธุรกิจ Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาแฟรนไชส์
ประเมินราคาแฟรนไชส์ ก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นฝ่าย เจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ Franchisor หรือคุณเป...
การคัดเลือกที่ตั้งโครงการ
ธุรกิจที่กำลังมี โครงการที่จะขยายกิจการ โรงงานผลิต หรือฐานการผลิตหรือสถานที่ให้บริการลูกค้า ที่มีประ...
ประเมินราคาแฟรนไชส์
ประเมินราคาแฟรนไชส์ ก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นฝ่าย เจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ Franchisor หรือคุณเป...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด