การประเมินราคากิจการเพื่อการปันส่วน

หน้าแรก    การประเมินราคากิจการเพื่อการปันส่วน

enlightened การประเมินราคากิจการเพื่อการปันส่วน (Purchase Price Allocation, PPA)
      เพื่อประกอบการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)  เมื่อกิจการมีโอกาสเข้าซื้อหรือมีการควบรวมกิจการ ในแต่ละเหตุการณ์ราคาซื้อขายโดยรวมจะมีค่าที่สูงกว่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นเชื่อได้ว่าผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ได้มองถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่มากกว่า นั้น แล้ว จึงเป็นที่มาของการที่ทางฝ่ายบัญชีจะต้องรับเรื่องไปดำเนินการต่อในการหามูลค่าทรัพย์สินโดยการปันส่วนจากราคาเข้าซื้อ นำไปบันทึกบัญชีให้ลงตัวใกล้เคียงกับราคาซื้อมากที่สุด ในที่สุดเมื่อยังคงเหลือส่วนต่างอยู่อีกโดยที่หาทรัพย์สินที่จะปันส่วนเข้าไปไม่ได้จึงจะบันทึกเป็นค่าความนิยม หรือ Goodwill นั่นเอง
โดยปรกติทางด้านของทรัพย์สินในกิจการ ที่ควรนำมาปรับปรุงให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Adjust Book Value) แบ่งได้ 2 ส่วนคือ


enlightened ส่วนแรก ทรัพย์สินมีตัวตน(Tangible Assets)
1.อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เป็นสถานประกอบการ และที่เป็นทรัพย์เพื่อการลงทุน
2.เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและส่วนสนับสนุน
3.วัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
4.สินค้าในกระบวนการผลิต
5.สินค้าคงคลังและสินค้าระหว่างการส่งมอบปลายทาง
6.บัญชีลูกหนี้และเงินสด


enlightened ส่วนที่สอง ทรัพย์สินไม่มีตัวตน(Intangible Assets) มีอีกหลายประเภท ตัวอย่างเช่น
1.Brand name หรือ Trademark หรือเครื่องหมายการค้า
2.ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทานบัตร
3.สิทธิเรียกร้อง
4.สิทธิการเช่า
5.สัญญาตัวแทน
6.สูตรการผลิต
7.เทคโนโลยีโนวฮาว
8.ความชำนาญการหรือ Skill Labor
9.ไลเซนส์ซอฟท์แวร์
10.ฐานข้อมูลลูกค้า
11.ค่านิยม หรือ Goodwill

สนใจบริการประเมินกิจการเพื่อการปันส่วน คลิก

บทความอื่นๆ
ประเมินราคาฐานข้อมูลลูกค้า
ประเมินราคาฐานข้อมูลลูกค้า
ประเมินราคาฐานข้อมูลลูกค้า...
เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
บริการประเมินราคาเพื่อนำไปใช้เป็นพยานศาล บ่อยครั้งที่ ความต้องการใช้งานในการนำมูลค่าทรัพย์สินไปอ้างอ...
รวม 10 บทความที่ช่วยย้อนกลับไปค้นหาเป้าหมายของตัวเองในปีนี้อีกครั้ง
รวม 10 บทความที่ช่วยย้อนกลับไปค้นหาเป้าหมายของตัวเองในปีนี้อีกครั้ง
ต้นปีที่ผ่านมาเรายังฉลองปีใหม่กันอยู่ดีๆ ความสุข ความหวัง เป้าหมายที่เตรียมไว้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในป...
 ทดสอบ บริษัทประเมินบ้านธอส และประเมินบ้านมือสองธอส รางวัลดีเด่น 4 ปีซ้อน
ทดสอบ บริษัทประเมินบ้านธอส และประเมินบ้านมือสองธอส รางวัลดีเด่น 4 ปีซ้อน
บริษัทประเมินบ้านธอส และประเมินบ้านมือสองธอส รางวัลดีเด่น 4 ปีซ้อน...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด