ทรัพย์สินภายในกิจการ

หน้าแรก    ทรัพย์สินภายในกิจการ

enlightened ทรัพย์สินภายในกิจการ

     ทรัพย์สินที่มีการบันทึกเอาไว้ในบัญชี ของกิจการหรือของบริษัทในรายการหมวดทรัพย์สิน ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนก็ได้ มีโอกาสที่จะนำออกมา ประเมินราคา แยกตามรายการทรัพย์สินเป็นรายการ หรือจะประเมิน ราคาทั้งกิจการก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • ทรัพย์สินที่มีตัวตน  ที่มองเห็นจับต้องได้ เช่น ที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้าง สัญญาเช่า เครื่องจักรอุปกรณ์ ยานพาหนะ เฟอร์นิเจอร์ ส่วนปรับปรุง ตกแต่ง วัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าคงคลัง ลูกหนี้การค้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ตรายี่ห้อสินค้า  ฐานข้อมูลลูกค้า ซอฟต์แวร์โปรแกรม สูตรการผลิต ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่า สัญญาเช่าสิทธิ์ สัมปทาน เป็นต้น
        มีเหตุผลหลายประการในการที่จะนำทรัพย์สินภายในกิจการออกมาประเมินราคา อาทิเช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างทางบัญชีซึ่งอาจเกิดมาจากการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีการซื้อขายหุ้นควบรวม ในระดับที่จะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างทางบัญชีใหม่จึงต้องมีการแอดจัสราคาในรายการบันทึกบัญชีของทรัพย์สินทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน แล้วบันทึกบัญชีแยกส่วน  PPA  ให้เหลือส่วนต่างที่เป็นค่าความนิยม (Goodwill) ให้น้อยที่สุด ซึ่งบางทีอาจจะค้นหาเอาทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนบางรายการมาประเมินเพิ่มเติมอีกก็ได้ถ้ามีความจำเป็นภายใต้พื้นฐานของความเป็นจริง เช่น บัญชีลูกค้า  Software  เป็นต้น
       การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อเตรียมการที่จะนำทรัพย์สินบางรายการไปเป็นหลักประกันเงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 2558  ระหว่างผู้ให้หลักประกันกับผู้รับหลักประกัน ก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้จึงทำให้การประเมินราคาทรัพย์สินภายในกิจการที่ประเมินแบบแยกรายการก็จะมีความนิยมทำกัน โดยเฉพาะการนำเอาทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนออกมาประเมินราคากันเพื่อความเตรียมพร้อมรายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เร็วและง่ายสะดวก เตรียมนำไปจดทะเบียนเอาไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหลักประกันเงินกู้ต่อไป
      อย่างไรก็ตามการประเมินราคาทรัพย์สินภายในกิจการสำหรับธุรกิจ sme  หรือ startup  เพื่อเตรียมทำโรดโชว์กับ กลุ่มทุนที่คอยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจดาวรุ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การประเมินราคาทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจใหม่เป็นรูปเป็นร่างที่จะทำให้อยู่ในชั้นของการเจรจาธุรกิจกันได้ก็เป็นข้อดีที่ต้องจัดเตรียมเอาไว้
 

สนใจ
ทรัพย์สินภายในกิจการ Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาสถานีน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน ปัจจุบันมี โมเดลธุรกิจที่แปลกแตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนมาก มีถึง 3 กลุ...
เพื่อตั้งสำรองหนี้
ประเมินราคาโปรแกรมซอฟต์แวร์
โปรแกรม Software License ในองค์กรธุรกิจ อาจจะมองได้ เป็น 2 กลุ่มธุรกิจผู้ใช้งาน คือ กลุ่มธุรกิจ ผู้ใ...
ประเมินราคาสโมสรกีฬาคลับเฮ้าส์
สโมสรกีฬา มีลักษณะเฉพาะ ในการประเมินราคาคือ ระบบสมาชิก ที่อาจเป็น ทั้งสมาชิกระยะสั้นและสมาชิกระยะยาว...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด