ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง

หน้าแรก    ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง

enlightened  ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง

     สำหรับลูกค้าผู้ ขอสินเชื่อ เพื่อพัฒนาโครงการหรือการก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน งวดตามเนื้องาน อ้างอิงจากการประเมินราคาครั้งแรก ประเด็นสำคัญของการ ตรวจเนื้องาน คือ อย่างแรก การยืนยันว่าตัวอาคารอยู่ในที่ดิน หลักประกัน โดยลูกค้าจะส่งมอบ แบบ As Built ของ ที่ตั้งอาคารตามผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตตรงตามโฉนด อย่างที่สองคือการยืนยันว่า ขนาดอาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และสุดท้ายคือ วัสดุที่ใช้มี รายการใดมี การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะจะมีผลต่อการ การเปลี่ยนแปลงของ ราคาหลักประกัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการประเมินราคาตรวจงวด ได้แก่ แบบ as Built แสดงผัง layout อาคาร และรายงานผลของวิศวกรผู้ควบคุมงาน ใน เรื่องเนื้องาน ก่อสร้าง

สนใจบริการประเมินราคางวดงานก่อสร้าง คลิก

Construction

 

บทความอื่นๆ
ประเมินราคาสถานีน้ำมัน
ประเมินราคาสถานีน้ำมัน
ประเมินราคาสถานีน้ำมัน...
ประเมินราคาระบบพิเศษ
ประเมินราคาระบบพิเศษ
ประเมินราคาระบบพิเศษ...
Due Diligence
Due Diligence
โดยปกติเมื่อมีการประเมินราคากิจการ ก็จะมีการ ตรวจสอบ อย่างละเอียด ในชั้นที่ต้องการทราบ มูลค่ากิจการร...
เพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี
เพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด