Valuation Course

Homepage    Valuation Course

          

อบรมประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่ เส้นทางนักลงทุนอสังหา ผสมผสานกับการเป็นตัวแทนนายหน้า อาชีพที่ใครหลายคนไฝ่ฝันอยากเป็นได้ทั้งอาชีพหลักและงานนอกเวลา โดยการสอนจากผู้ที่มีวิชาชีพระดับผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและศาสตร์แห่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักมาตรฐานภายใต้กรอบกติกามารยาทที่ถูกต้อง สถาบันฝึกอบรมประเมินค่าทรัพย์สิน ของโปรสเปค เปิดการฝึกอบรมให้แก่นักลงทุนอสังหาและนายหน้าที่ดิน เข้าสู่อาชีพมากมาย เราเน้นหลักการประเมินราคาให้ผู้เข้าอบรมทำเป็นด้วยตัวเอง โดยไม่มีการสร้างโมทิเวทอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตามหลักการประเมินราคา โดยเครื่องมือ Pricing เป็นตัวชี้วัดโอกาสในการซื้อขายได้เป็นหลัก

 


PA101 ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อตลาดเงิน
left

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตนักประเมินให้ตรงตามความต้องการของงานประเมินราคาหลักประกันเพื่อการสินเชื่อของสถาบันการเงิน ตามระเบียบของตลาดเงิน โดยการการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของ สมาคมนักประเมินอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2. เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน เข้าสู่การเป็นนักลงทุนอสังหา ทำความรู้จักกับแนวความคิดของการคัดเลือกของถูกและดี สำหรับนักลงทุนเพื่อการทำกำไรอย่างมีสภาพคล่อง
3. เพื่อการสร้างตัวแทนนายหน้าอสังหาเข้าสู่อาชีพอย่างมีมาตรฐาน สามารถจัดการลิสติ้งที่มีราคาแพง ราคาตลาดและราคาต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดการฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อตลาดเงิน 
         หลักการเหตุผล เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังสมัครงานบริษัทประเมินราคา เป็นเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินราคาธนาคาร พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน ต้องการทำงานจริงจังกับวิชาชีพประเมินราคา ควรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาหน้า และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถ้าหากเลือกเข้าสู่วงการประเมินราคากับโปรสเปค เพราะเราเน้นความปลอดภัยในอาชีพของการเป็นพนักงานประเมินราคา ซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกหลอกให้ประเมินผิดแปลงนับแต่เริ่มต้น หรือประเมินที่ดินตาบอด เมื่อพลาดแล้วก็จะเป็นปัญหาติดตัวไปอีกนาน ดังนั้นผู้ประเมินราคามือใหม่ที่ไปเริ่มต้นหน่วยงานที่ไม่มีหลักสูตรอบรมที่เป็นรูปแบบ ก็จะเสี่ยงตกม้าตายมีชนักติดหลังตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน พนักงานประเมินราคาจึงจะต้องมีความรู้จริงจึงจะให้ออกทำงานภาคสนามได้ หลักสูตรแต่ละรุ่นเราจึงให้เรียนทั้งภาคทฤษฎีภาคสนามกันเป็นเดือน เรียกว่าจบเอาแล้วเอาความรู้ไปสอบเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญกันได้เลยทีเดียว นอกจากนี้ใบประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร PA101 มาจากโปรสเปคแน่นอนไปโชว์ที่ไหนค่าตัวสูงทันที ท่านจะได้รับการต้อนรับจาก บริษัทประเมินราคา ที่อยากได้ตัวท่านมาก สถาบันการเงินก็มีความต้องการสูง มีพนักงานประเมินหลายคนได้ไปบรรจุงานในตำแหน่งดีดีมากมาย
 
         สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักลงทุนอสังหา เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่ต้องการมีพื้นฐานความเข้าใจในการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน การคัดทรัพย์ราคาถูกและดี ให้มีความเข้าใจถ่องแท้ เรามีหลักสูตรต่อเนื่องให้สำหรับท่านที่ต้องการรู้แจ้งเห็นจริงต้องการเจาะลึกกับการฝึกทำงานไปกับเจ้าหน้าที่ประเมินราคาเอาทักษะไปใช้ทำงานอิสระของตนเองก็สามารถทำได้และที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือท่านที่กำลังค้นหาตัวเองอยากเข้าสู่อาชีพเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถทำเป็นงานประจำหรืองานพาร์ทามหารายได้เสริมแต่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือลองทำมาบ้างแล้วแต่ยังจับหลักไม่ได้ หลักสูตร PA101 จึงลงตัวกับการเริ่มต้นอาชีพนายหน้าตัวแทนเป็นอย่างดี หลายท่านที่มาเข้าร่วมหลักสูตรแล้วขอเป็นพนักงานประเมินราคาระยะหนึ่ง แล้วจึงผันตัวเองไปเป็นตัวแทนนายหน้ามีพื้นฐานแน่นปึ๊ก ประสบความสำเร็จกันหลายต่อหลายท่าน 
 
 
หัวข้อในห้องเรียน
+การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง เรียนรู้กับราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง ประเมินราคาบ้าน ราคาต้นทุนก่อสร้าง ที่ผู้ประเมินต้องนำไปใช้งานได้
+กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเมิน เรียนรู้กฎหมายผังมืองโซนสีมีผลกับราคาประเมินที่ดินอย่างไร กฎหมายจัดสรร กฏหมายควบคุมอาคารที่มีผลต่อขนาดอาคารและมีผลต่อราคาที่ดินอย่างไร
+การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ที่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ ราคาประเมินกรมที่ดิน เชคราคาที่ดิน ราคาประเมินราชการ ค้นหาราคาประเมินที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ทำอย่างไร ใช้ในโอกาสใด การตรวจสอบภาระผูกพันต่างๆ ที่ผู้ประเมินต้องรู้
+การตรวจสอบกรรมสิทธิ์อาคาร เพื่อการไล่เรียงและเรียกหาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคารได้อย่างถูกต้องป้องกันความผิดพลาดที่จะรับซื้อหรือรับเป็นหลักประกันจำนองผิดพลาดภายหลัง
+การตรวจสอบสภาพทางเข้า-ออก เรียนรู้วิธีการตรวจสอบว่าการจะซื้อขายที่ดินนั้นมีทางเข้าออก เป็นทางสาธารณะ ทางส่วนบุคคล เมื่อรับแจ้งว่าเป็นทางส่วนบุคคลจดภาระจำยอมแล้วจะตรวจสอบอย่างไร หรือเป็นที่ดินตาบอดจะเจรจาหาทางผ่านเข้าออกกับที่ดินรอบข้างจะตรวจสอบอย่างไร
+หลักการประเมินราคา 3 วิธี เรียนรู้การประเมินราคา โดยวิธีต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาด และวิธีรายได้
การหาราคาต้นทุนการได้มา เรียนรู้ถึงการได้มาซึ่งต้นทุนของเจ้าของ ประวัติการถือครอง การปรับปรุงพัฒนา เพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ในการเจรจาซื้อขาย และการนำเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาราคาประเมิน และเป็นประโยชน์ในความเข้าใจการเรียกหาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
 
 
ผู้ควรเข้าร่วม
         ผู้ที่กำลังสมัครงานประเมินราคาทรัพย์สิน อยากทำงานบริษัทประเมินราคา อยากสอบเป็นผู้ประเมินหลัก อยากทำงานประเมินหรือสายสินเชื่อกับธนาคาร สถาบันการเงิน
ผู้ที่อยากเข้าสู่อาชีพตัวแทนนายหน้า เป็น Property Agent ทำงานอิสระพาร์ททาม เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาที่แตกต่างโดยการเริ่มต้นจากเส้นทางนักประเมินราคาก่อนที่จะก้าวต่อไปอย่างมืออาชีพ
ผู้ที่อยากเป็นนักลงทุนอสังหา ซื้อขายที่ดิน ซื้อมาขายไป มีทุนทรัพย์อยู่แล้ว เรียนรู้การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพยสิน และเทคนิคการคัดทรัพย์ราคาถูกและดี
         ผู้ที่เคยทำงานเป็นตัวแทนนายหน้าหรือนักลงทุนอสังหากันมาบ้างแล้วแต่ยังติดปัญหาไม่มีความรู้ประเมินบางทีเสียเวลาจนท้อถอย แนะนำให้มาปรับพื้นฐานความรู้เพื่อการก้าวสู่มืออาชีพ แล้วจะพบว่าการเป็นเอเจ้นท์จะต้องมีพื้นฐานความรู้ประเมินเป็นทุนเดิมก่อน มิฉะนั้นคุณจะเสียเวลา ในที่สุดก็จะถอยห่างแล้วลืมมันไปอย่างน่าเสียดายในพรสวรรค์เช่นโมติเวชั่นงานขายที่คุณมีอยู่แล้วถ้าเติมเต็มงานประเมินเข้าไปก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น
 
สิทธิพิเศษ
· ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าเรียนครบตามเวลากำหนด
. ผู้เข้าอบรมที่ประกอบอาชีพนายหน้าและนักลงทุนอสังหาจะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรีในโปรแกรมวินด์โปรตามเงื่อนไขที่โปรแกรมกำหนด
. ผู้เข้าอบรมที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นนักประเมินราคาทรัพย์สินจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการเข้าร่วมหลักสูตรภาคสนาม
ผู้ดำเนินการอบรม
· ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านประเมินค่าทรัพย์สิน ของ บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัลจำกัด นำโดย ทีมวิทยากรและผู้ประเมินหลัก คุณ สุเทพ รอดจากภัย ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี
 
ค่าหลักสูตร
· หลักสูตร 2 วัน ในห้องเรียน 7,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันพร้อมเบรค และวัสดุประกอบการเรียน
 
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
· ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ค มาเองเพื่อทำรายการคำนวณประเมินราคาในวันสุดท้าย
· สถานที่จัดอบรม ห้องสัมมนาบริษัท โปรสเปคแอพเพรซัล จำกัด อาคาร 1 ชั้น 5
 
วันที่เปิดการอบรม
· เปิดอบรมเดือนละ 1 รุ่น จำกัดไม่เกิน 10 คน สนใจโปรดลงทะเบียน 
 
PA201 ประเมินราคาทรัพย์สินภาคสนาม
หลักสูตรประเมินราคาต่อยอดจาก PA101 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานหน้างาน รู้จริงทำจริง เรียนเพื่อทำเป็น นำไปปฏิบัติเองได้ จนถึงระดับเจาะลึกเพื่อเข้าสู่อาชีพเป็นผู้ประเมินราคาอย่างแท้จริง เรียนรู้และฝึกทักษะเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องทรัพย์สินกับที่ตั้งเอกสารสิทธิ์ ลดความเสี่ยงผิดแปลง ผิดหลัง อาคารคร่อมรุกล้ำ สารพรรณปัญหาที่ผู้อยู่ในอาชีพอสังหาเจอกันมานักต่อนัก แก้ปัญหา ได้อย่างมั่นใจ ถ้าเดินตามสูตรของโปรสเปค เรียนรู้วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เหมาะสมกับประเภททรัพย์สินสามารถทำรายการวิเคราะห์หามูลค่าออกมาได้ สำหรับPA201 เราได้ออกแบบหลักสูตรเป็น 5 โมดูลย่อย
PA201-1 ประเมินราคาทาวน์เฮาส์
left

โมดูลที่ 1 “ประเมินราคาวิธีเปรียบเทียบตลาด” ภาคสนามทาวน์เฮาส์ เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบทรัพย์สิน การทำต้นร่างหน้างาน การหาข้อมูลตลาด และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด

PA201-2 ประเมินราคาบ้านเดี่ยว
left
โมดูลที่ 2 “ประเมินราคาวิธีคำนวณต้นทุน” ภาคสนามบ้านเดี่ยว เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบทรัพย์สิน การทำต้นร่างหน้างาน การหาข้อมูลตลาด การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทางราชการ และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด
PA201-3 ประเมินราคาคอนโด
left
โมดูลที่ 3 “ประเมินราคาห้องชุด” ภาคสนามห้องชุดในคอนโด เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบห้องชุด ทรัพย์ส่วนกลาง การตรวจสอบตำแหน่งห้องชุด การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทางราชการ และการสรุปราคาห้องชุดโดยวิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีคำนวณรายได้
PA201-4 ประเมินราคาที่ดินเปล่า
left
โมดูลที่ 4 “ประเมินราคาที่ดินเปล่าวิธีเปรียบเทียบตลาด” ภาคสนามที่ดินเปล่า เรียนรู้การตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งที่ดิน ทำต้นร่างหน้างาน การตรวจสอบข้อกฎหมายผังเมือง การหาข้อมูลตลาด และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด
PA201-5 การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
left
โมดูลที่ 5 “ประเมินราคาที่ดินเปล่าโดยวิธี Residual” เรียนรู้การประเมินโดยวิธีมูลค่าคงเหลือสำหรับที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อขายเพื่อเช่า ศึกษารูปแบบอาคารที่จะสร้างได้ตามข้อบังคับกฎหมายที่ผู้ประเมินควรทราบ ศึกษาโครงสร้างตลาดฝั่ง Supply ศึกษาโมเดลการพัฒนาโครงการแล้วจึงสรุปราคาที่ดินเป็นมูลค่าคงเหลือที่เหมาะสม
"ค่าหลักสูตร สำหรับผู้สนใจที่ต้องการทำประเมินเองได้ ค่าอบรม จำนวน 17,500 บาท จำนวน 5 โมดูล (โมดูลละ 3,500 บาท) หลักสูตรนี้ออกแบบให้เหมาะสมกับ ผู้ที่อยากเป็นตัวแทนนายหน้า ตัวแทนนายหน้ามือใหม่ ตัวแทนนายหน้าที่หมดความหวังแล้วลองมาเริ่มต้นจากการศึกษางานประเมินอีกครั้งแล้วจะพบเส้นทางเรืองรอง ผู้ที่ต้องการเป็นนักลงทุนอสังหา และผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพประเมิน
PA301 ก้าวสู่นายหน้าอสังหามืออาชีพ
เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย
- ภาพรวมอาชีพนายหน้าอสังหา โอกาสและการสร้างรายได้
- กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
- การทำตลาดหาผู้ซื้อ และหาผู้ขาย
- การทำตลาดหาลิสติ้ง ประเภทของลิสติ้ง
- การคัดเลือกลิสติ้ง 3 ประเภทเพื่อจัดการได้มีประสิทธิภาพ
- การทำฟาร์มมิ่งในพื้นที่โฟกัส
- การประเมินราคาทรัพย์สินลิสติ้ง
- การเตรียมการเมื่อต้องไปรับลิสติ้ง
- การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์สำนักงานที่ดิน
- การตรวจสอบตำแหน่งที่ดินและอาคาร
- การจัดการและหน้าที่เมื่อได้รับลิสติ้งมาแล้ว
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหา
- สื่อทางการตลาดที่จะได้มาซึ่งความต้องการซื้อ
- การทำสัญญาในขั้นตอนต่างๆ
- ศิลปะในการปิดการขาย
- การทำนิติกรรมที่ดิน ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และการปฏิบัติตัวในวันโอน
- ศิลปะการทำคอมมิสชั่นฝั่งผู้ซื้อ
- แนะนำแพลทฟอร์มประเมินราคาทรัพย์สินสำหรับนายหน้า
 
ค่าหลักสูตร  หลักสูตร 1 วัน ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
PA401 การคัดทรัพย์ประมูลบังคับคดี

หลักสูตรการคัดทรัพย์ประมูลจากกรมบังคับคดี เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในโมเดลประเมินราคาทรัพย์สินมาบ้างแล้ว ต้องการมาเรียนรู้ต่อยอดการลงทุนทรัพย์ราคาถูกในตลาดประมูลทรัพย์                                                                                         

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย                                                                                                                           

      - การค้นหาทรัพย์รายการเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย                                                                                       

      - การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์และค้นหารูปภาพโดยไม่ต้องวิ่งไปดูด้วยตนเอง                                                             

      - การจัดการฐานข้อมูลโมเดลประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                               

      - การกำหนดราคาเพดานเข้าซื้อ                                                                                                                     

      - การกำหนดราคาขายออกตามสภาพหรือหลังมีการปรับปรุง                                                                                   

      - การไปดูทรัพย์ ณ สถานที่ตั้ง กิจกรรมที่ต้องทำ                                                                                                 

      - การประมาณการงบประมาณค่าปรับปรุงเพื่อการพร้อมขายกรณีมีอาคารในที่ดิน                                                               

      - เครื่องมือช่วยจัดการทรัพย์บังคับคดีอย่างสะดวกสบาย 

 

ค่าหลักสูตร     หลักสูตร 1 วัน ค่าหลักสูตร 5,000 บาท                                                                                      

PA501 แพลทฟอร์มประเมินราคาสำหรับนายหน้า 4.0

เมื่อฝันของนายหน้าเป็นจริง ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นด่านหินสำหรับนายหน้า เสาะหาทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยมีแอพตัวช่วยอย่างนี้มาก่อน

หลักสูตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนายหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้มาแล้วและผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาอย่างจริงจัง แนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือช่วยในการทำงานเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพบนแอพมือถือที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้อย่างสะดวกสบาย รับโอกาสที่จะได้จับจองพื้นที่การทำงานในระบบฟาร์มมิ่งแบบมาก่อนคุณสมบัติผ่าน จองพื้นที่การทำงานได้ก่อน แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีแพลทฟอร์มที่ไหนในประเทศไทยที่จะให้นายหน้าใช้โมเดลประเมินราคาทรัพย์สินได้อย่างชิลกว่านี้อีกแล้ว

 

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย                                                                                                                                 

.เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของนายหน้าแบบเก่ากับแบบ4.0                                                                                     

.การทำงานในระบบฟาร์มมิ่ง                                                                                                                         

.การจัดทำฐานข้อมูลใหม่และการอัพเดทข้อมูล                                                                                                 

.ประเภทของแหล่งข้อมูล เจ้าของขายเองและแหล่งอื่น                                                                                         

.การจัดการคู่แข่งและการทำโคโบรก                                                                                                               

.การจัดเกรดลิสติ้งและกลยุทธ์ก่อนนำเสนอสัญญาลิสติ้งโดยหลักPricing                                                                       

.การประเมินราคาลิสติ้งและการจัดลำดับราคาโอกาสการขายได้ก่อนหลัง                                                                       

.การจัดทำรายงานประจำเดือนเสนอเจ้าของทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                         

.การประเมินราคาทรัพย์ลิสติ้งและการจัดลำดับราคาตามหลักการประเมินราคาทรัพย์สิน                                                     

.แนะนำการใช้แอพประเมินราคาบนแพลทฟอร์มWindPro                   

 

ค่าหลักสูตร     หลักสูตรครึ่งวัน ค่าหลักสูตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Other articles
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 54
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน(PA101) รุ่นที่ 54 ...
PROSPEC APPRAISAL
Application for follow-up, inquire, and submit the valuation works to our beloved customer
Download Free
© 2019 All rights are reserved by Prospec Appraisal Company Limited