บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด : ทางลัดบริการ

หน้าแรก    ทางลัดบริการ

ประเมินราคาทรัพย์สิน
ข้อกฎหมายประเมินราคา
หนังสือรับรองมูลค่าตลาด
ประเมินราคาเครื่องจักร
วางแผนจัดการภาษีทรัพย์สิน
คลีนิคประเมินราคา
หนังสือรับรองราคาประเมินราชการ
จดทะเบียนเครื่องจักร
ประเมินราคากิจการ ประเมินราคาหุ้น หรือประเมินมูลค่าธุรกิจ
ประเมินราคารถยนต์ยานพาหนะ
การประเมินราคาเทคโนโลยีนวัตกรรม
การประเมินราคากิจการเพื่อการปันส่วน
ทรัพย์สินภายในกิจการ
ประเมินราคา Start Up
ฝึกอบรมประเมินราคาทรัพย์สิน
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
รังวัดสอบเขตแบ่งแยกที่ดิน
ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
จัดทำแผนธุรกิจ
ประเมินราคาบ้าน
ประเมินราคาที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน เช็คราคาประเมินที่ดิน
ประเมินราคาโรงงาน
ประเมินราคาโรงแรม
ประเมินป้ายโฆษณา
ประเมินราคาภูมิสถาปัตย์
ประเมินราคาส่วนปรับปรุงตกแต่ง
ประเมินราคาสถานีน้ำมัน
ประเมินราคาโครงการสร้างทิ้งค้าง
ประเมินราคาคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด
ประเมินราคาโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย
ประเมินราคาสโมสรกีฬา
ประเมินราคาโรงพยาบาล
ประเมินราคาต้นไม้
ประเมินราคาห้างสรรพสินค้า
ประเมินราคาสำนักงาน
ประเมินราคาสนามกอล์ฟ
ประเมินราคาโกดัง
ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์
ประเมินราคาค่าเช่าตลาด
ประเมินราคาทรัพย์อิงสิทธิ์
ประเมินราคาแฟรนไชส์
ประเมินราคาสิทธิเรียกร้อง
ประเมินราคาความเชี่ยวชาญพิเศษ
ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ประเมินราคาโปรแกรมซอฟท์แวร์
ประเมินราคาฐานข้อมูลลูกค้า
ประเมินราคาบัญชีลูกหนี้การค้า
ประเมินราคาระบบสาธารณูปโภค
ประเมินราคาระบบพิเศษ
ประเมินมูลค่าการลงทุนโครงการ
ประเมินราคาเพื่อใช้ในการเข้าประมูลขายทอดตลาด
ประเมินราคาสิทธิการเช่า
ประเมินราคาเครื่องหมายการค้า
ประเมินราคาตรวจงวดงานก่อสร้าง
การประเมินในฐานะลูกหนี้
การประเมินราคายกพอร์ท ที่ปรึกษาการซื้อขายทรัพย์สินยกพอร์ต
ประเมินราคาสืบทรัพย์บังคับคดี
ประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา
เพื่อการนำไปใช้ในการอุทธรณ์เวนคืน
เพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
ประเมินราคาเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ประเมินราคาเพื่อขอสินเชื่อ
การวางแผนภาษีทรัพย์สิน
การคัดเลือกที่ตั้งโครงการ
จัดทำรูปบัญชีทรัพย์สิน
บริการขอทราบค่าธรรมเนียมการโอน
ปรึกษาการนำทรัพย์สินออกขายหรือให้เช่า
รังวัดสอบเขตที่ดิน
เพื่อการกำหนดทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์
เพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี
ทรัพย์สินของเจ้าของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
ปรึกษาการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน
บันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
การประกันภัยทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์สาธารณะ
เพื่อตั้งสำรองหนี้
ประเมินราคาเพื่อการจำนองหรือขายฝาก
สมัครงานกับเรา
ร้องเรียนบริการ สายตรงผู้บริหาร
 
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด