บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร
มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง
มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน
"บริษัทจะยึดมั่นจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพประเมินราคา ให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้องด้วยค่าบริการที่ยุติธรรม"

ความมั่นใจที่ลูกค้าต้องเลือกใช้บริการ

เรามีศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาชีพภาคปฎิบัติ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้กับพนักงานองค์กร ตลอดจนบุคคลภายนอกผู้สนใจการประเมินราคาทรัพย์สิน นำไปประกอบอาชีพเป็นนักลงทุนอสังหา ซื้อขายที่ดิน เป็นตัวแทนนายหน้าอสังหา
จุดเด่นของการประเมินราคาทรัพย์สินในเขตภูมิภาค คือการมีสาขาประจำในท้องถิ่นทำให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ของข้อมูลท้องถิ่นทุกด้าน อีกทั้งความสะดวกรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงกับสำนักงานใหญ่ด้วยระบบออนไลน์สาขา
โครงการ ProSpec CSR ช่วยเหลือสังคม ด้วยการผลิตนักประเมินราคาทรัพย์สิน สำหรับน้องนักศึกษาที่มี Gifted ผู้ใฝ่ฝันอยากเข้าสู่อาชีพประเมิน เพื่อก้าวไปสู่เส้นทางนักลงทุนในวงการอสังหา โอกาสดีหากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือกำลังจะจบ เราพร้อมให้โอกาสเข้าสู่อาชีพ
ขอเเสดงความยินดีกับบอร์ดบริหารของโปรสเปค คุณสุเทพ รอดจากภัย MRICS ในโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น " RICS Registered Valuer "
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
OUR RELATED
ORGANIZATIONS
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด